nieuws

Interpolis tevreden over aanpak reïntegratie letselslachtoffers

Archief

Interpolis begint duidelijk de vruchten te plukken van de nieuwe koers die de maatschappij in 1995 heeft gekozen ten aanzien van de behandeling en regeling van letselschades. Sinds dat jaar heeft de maatschappij drie arbeidskundige schaderegelaars in dienst die volledig zijn vrijgemaakt voor de reïntegratie van slachtoffers.

Dat deze aanpak ook voor de verzekeraar zelf positieve effecten heeft, moge blijken uit de volgende passage uit het jongste jaarverslag van Interpolis: “De resultaten in de sector Motorrijtuigen staan onder druk (…) De negatieve ontwikkelingen zijn in 1998 echter ruimschoots gecompenseerd door positieve resultaten op dossiers met letselschades uit de beginjaren negentig.”
Ervaring
“De aanleiding voor het aantrekken van arbeidsdeskundigen was de ontwikkeling in de sociale verzekeringssector en de wens om de schadelast van de letseldossiers beter te beheersen”, stelt Pieter Hakkennes, hoofd van de Schaderegelingsdienst van Interpolis. De ervaring heeft volgens hem geleerd dat de meeste slachtoffers niet op een zak geld zitten te wachten; zij willen hun leven weer zo goed als het kan oppakken.
Interpolis neemt daarbij als ‘betaler’ geen afwachtende houding aan, maar probeert actief bij herstel en reïntegratie van dienst te zijn. Hakkennes: “Het mes snijdt aan twee kanten: het slachtoffer kan met behulp van de arbeidsdeskundige weer (aangepast of partieel) aan het werk, tegelijkertijd dringt Interpolis op die manier de schadelast terug”. Het financiële voordeel voor Interpolis leidt bij derden weleens tot vraagtekens omtrent de motieven om als verzekeraar de reïntegratie te bevorderen. “Eigen onderzoek wijst uit dat de slachtoffers er zelf geen morele problemen mee hebben. Zij hebben meestal veel waardering voor de praktische oplossing van hun vervelende situatie”, aldus Hakkennes. “Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen de menselijke en financiële belangen”.
Werkwijze
Als bij Interpolis een schadebehandelaar op basis van de dossierinformatie vaststelt dat de inzet van een arbeidsdeskundige gewenst is, wordt het dossier ter toetsing aan de arbeidsdeskundige voorgelegd.
“Wanneer de arbeidsdeskundige op basis van de eerste informatie een mogelijkheid tot reïntegratie ziet, voert hij daarover met het betrokken slachtoffer een oriënterend gesprek. Indien het slachtoffer voldoende gemotiveerd is en de mogelijkheden inderdaad aanwezig zijn, gaat de arbeidsdeskundige als spin in het web van alle partijen zitten. In samenspraak met alle betrokkenen probeert hij een oplossing op maat te vinden. Die kan variëren van een aanpassing van de werkplek tot omscholing. Jonge slachtoffers worden zonodig begeleid bij hun beroepskeuze.”
Opstelling slachtoffer
Als feitelijke tegenpartij van het (verkeers)slachtoffer, kan de verzekeraar niet de dienst uitmaken. De motivatie van het slachtoffer is daarom een belangrijk gegeven voor Interpolis. Hakkennes: “Als blijkt dat het slachtoffer niet gereïntegreerd wil worden, stoppen wij met de begeleiding”.
Het resultaat van een reïntegratieproject is in veel gevallen afhankelijk van het moment waarop dit wordt opgestart. “Wij willen in de toekomst nog sneller dan nu de arbeidskundig schaderegelaar inschakelen. Immers, hoe langer iemand thuis zit, des te kleiner de kans dat hij weer aan de slag komt”, besluit Hakkennes.
Hakkennes: “Balans tussen menselijke en financiële belangen”.

Reageer op dit artikel