nieuws

Interpolis sterk in schadebedrijf

Archief

Interpolis heeft het eerste halfjaar afgesloten met een fors hoger brutoresultaat. Die verbetering is voornamelijk te danken aan de toename van het schaderesultaat en aan hogere beleggingsopbrengsten. De daling van de levenpremies konden deels worden gecompenseerd door hogere schadepremies (+16%).

De premieomzet van Interpolis kwam in de eerste zes maanden een fractie lager uit op e 2.231 (2.256) mln. De premieomzet Leven is daar debet aan: die daalde met 9% tot e 1.311 (1.438) mln. Vorig jaar werd nog een premieomzet Leven van e 1.637 mln gemeld over het eerste halfjaar. De cijfers van dit jaar zijn echter, in tegenstelling tot vorig jaar, exclusief herverzekering.
De premieafname wordt deels goedgemaakt door een toename van de premies uit schadeverzekeringen met 16% tot e 832 (720) mln. De omzet uit herverzekering daalde tot e 88 (98) mln. De omzet uit de dienstverlening in pensioenen en bedrijfszorg (verzuimbeheer, arbo en reïntegratie) bleef met e 133 (136) mln vrijwel gelijk. Vooral bij bedrijfszorg ging de omzet omlaag door een lager ziekteverzuim en een verminderd beroep op arbodiensten.
Het operationeel resultaat verbeterde tot e 101 (75) mln, vooral door goede resultaten in Schade. Het brutoresultaat groeide tot e 126 (75) mln, onder meer door een verbetering van het resultaat uit beleggingen tot e 25 (1) mln.
Hypotheken Rabobank
De totale hypotheekproductie van de Rabobank Groep (inclusief 70%-dochter Obvion) was volgens de bank in de eerste helft van dit jaar goed voor een marktaandeel van 26,2%. Dat komt overeen met een omzet van e 11,0 mld, tegen e 10,2 mld in de eerste helft van 2003. Exclusief Obvion resteert een marktaandeel van 21,4%, wat neerkomt op een productie van e 9,0 (8,6) mld. De hypotheekportefeuille groeide tot e 123,3 (116,1) mld.
De provisie-inkomsten uit assurantiebemiddeling door de lokale Rabobanken beliep in totaal e 179 mln. Daarvan was e 124 mln afkomstig van bemiddeling voor Interpolis-producten.

Reageer op dit artikel