nieuws

Interpolis, ‘Stad’, en Royal grootste producenten in 1995

Archief

Interpolis, Stad Rotterdam, en Royal Nederland hebben vorig jaar naar verhouding de grootste produktie binnengehaald van alle verzekeraars in ons land. De drie concerns boekten forse groeipercentages qua omzet en bruto premie. Grootste verliezer is Delta Lloyd die er fors op achteruit is gegaan, zo blijkt uit een overzicht van de top-10 van verzekeraars.

Als enige verzekeraar is Interpolis er vorig jaar in geslaagd het premie-inkomen te doen groeien met 24% tot f 3.398 (2.733) mln. Dit is mede het gevolg van de toenemende druk door Rabobank Nederland op de lokale banken om zoveel mogelijk risico’s bij de in Tilburg gevestigde maatschappij onder te brengen. De omzet van Interpolis is gestegen met 19% tot f 4.425 (3.717) mln.
Een goede tweede is Stad Rotterdam die de omzet heeft zien toenemen met bijna 20% tot f 4.035 (3.469) mln en het bruto premie-inkomen met ruim 16% naar f 2.865 (2.391) mln. Het assurantieconcern wordt op de voet gevolgd door Royal Nederland, die in omzet een stijging van ruim 17% heeft geboekt en in premie van bijna 15%.
Ook het ING-concern kan met een groei van bijna 14% in premie (van f 8.890 mln naar f 10.109 mln) en 13% in omzet (van f 14.942 mln naar f 16.897 mln) op een meer dan verdienstelijke prestatie in 1995 terugzien.
Ohra is met een premiestijging van 11% tot f 1.189 (1.071) mln, resp. een omzetgroei van bijna 10% naar f 1.453 (1.324) mln tamelijk goed in het spoor gebleven, maar alle overige (bank)verzekeraars zijn niet boven de 10% uitgekomen, niet qua premie-inkomen noch qua omzet.
LEVENSVERZEKERINGEN
Premie-inkomen
In levensverzekeringen heeft het ING-concern in 1995 bijna f 7,5 (6,3) mld bruto premies behaald in ons land, een toename van ruim 18%! Hiermee stelt dit concern de concurrentie ver in de schaduw. Overigens, dit totaal moet nog eens verdubbeld worden als de inkomsten uit alle levenactiviteiten van ING in de rest van de wereld worden meegerekend.
Concurrent Aegon is vorig jaar tot een bruto premie van f 4.353 (3.919) mln gekomen, een groei van 11%. De nummer drie in levensverzekeringen, de Achmea Groep, heeft vorig jaar het bruto premievolume leven met 10% zien toenemen tot f 2.517 (2.287) mln.
Interpolis heeft in 1995 de grootste groei behaald. De Rabodochter heeft vorig jaar f 1.900 (1.295) mln, aan levenpremies geïncasseerd, een spectaculaire toename van bijna 47%. Ook hierbij speelt het ‘Rabo-effect’ een grote rol.
Stad Rotterdam is gegroeid van f 1.174 mln naar f 1.504 mln in leven, ofte wel een stijging van ruim 28%.
De grootste verliezer is ook hier Delta Lloyd, die als enige zijn bruto premie-inkomen leven heeft zien slinken tot f 1.802 (1.993) mln, een daling van bijna 10%.
Bruto winst
Gemeten naar bruto winst is Aegon koploper met f 858 (423) mln, een verdubbeling ten opzichte van 1994.
De nummer twee is ING Groep met f 819 (689) mln, een stijging van bijna 19%. Op de derde plaats volgt de Fortis-groep met f 511 (470) mln, waarna Delta Lloyd (van f 279 mln naar f 304 mln) en Achmea Groep (van f 185 mln naar f 164 mln) de top-5 van concerns completeren.
De winst van Interpolis Leven blijft met f 151 (116) mln relatief achter bij die van de grote concurrenten. Ook het lage winstniveau van Royal Leven is opvallend: f 2 (4) mln.
SCHADEVERZEKERINGEN
Premie-inkomen
In het schadebedrijf kunnen Royal Nederland en Stad Rotterdam de meest in het oog springende stijging van het bruto premie-inkomen laten zien. Deze maatschappijen hebben een toename geboekt van 13,2%, resp. 11,8%. Alle overige schadeverzekeraars zijn niet boven de 10% uitgekomen.
Delta Lloyd heeft zich hersteld van de teruggang in voorgaande jaren. De maatschappij heeft in premievolume een groei van 6,6% geboekt. De fusiecombinatie UAP-NieuwRotterdam (-6,0%) en Aegon (-5,2%) hebben vorig jaar een premiedaling moeten toestaan.
Veruit het grootste schadeverzekeringsconcern qua premie-omzet is de Achmea Groep met f 3,6 (3,5) mld, gevolgd door ING Groep met f 2,7 (2,6) mld, en dan op grotere afstand Interpolis met f 1,5 (1,4) mld.
Technisch resultaat
Gemeten naar technisch resultaat zijn de cijfers van de top-10 van verzekeraars bijzonder gevarieerd. Drie concerns (Fortis, Interpolis, en UAP-NieuwRotterdam) zijn uit de ‘rode cijfers’ gekomen.
Over vrijwel de gehele linie is door de top-10 van verzekeraars verlies geboekt in motorrijtuigen en forse winst behaald in ziekte(kosten) en ongevallen.
Bij veel concerns is de branche ziekte(kosten) en ongevallen de ‘winstmaker’. Dat is het geval bij Achmea, Aegon, ING, Interpolis, Ohra, Stad Rotterdam, en UAP-NieuwRotterdam.
In de branche motorrijtuigen spant Achmea Groep de kroon met een tekort van f -43 (-26) mln. Met uitzondering van Ohra en Royal Nederland delen alle andere concerns in meer of mindere mate in de malaise. Ohra en Royal Nederland bleven uit het verlies met f 4 (1) mln, resp. f 0 (2) mln.
Bruto winst
Qua bruto winst laat het schadebedrijf van alle top-10 verzekeraars de grootste verbeteringen zien. Ook nu weer mag Interpolis zich beroemen op de beste prestatie. De bruto winst van deze verzekeraar is gestegen van f 6 mln in 1994 naar liefst f 118 mln vorig jaar.
De Fortis Groep heeft zijn bruto winst verdrievoudigd tot f 77 (19) mln. Het bruto schaderesultaat van het ING-concern beloopt over 1995 f 188 (146) mln, een stijging van bijna 29%. UAP-NieuwRotterdam heeft in 1994 als enige van de top-10 van verzekeringsconcerns verlies geleden, maar heeft 1995 met een positief saldo kunnen afsluiten: f 21 (-3) mln.
De concerns
De top-10 van in ons land werkzame concerns bestaan uit diverse werkmaatschappijen. Hieronder een overzicht: Achmea Groep: Avéro Schade, Zorg (ua en nv), Leven, en Pensioen, Centraal Beheer Schade, Leven, en Pensioen, FBTO Schade, Zorg, en Leven, OLM Schade en Zorg, OVVM, Zilveren Kruis Schade, Ziektekosten, Spaarneland, en Leven. Aegon: Aegon Schade, Leven, en Spaarkas, NVG, UBO/Moira Schade en Leven, Spaarbeleg Kas, en sinds eind vorig jaar NOWM en Van Nierop Assuradeuren. Delta Lloyd: Delta Lloyd Schade, en Leven, Diligentia, Nationaal Spaarfonds, en Noord-Braband. Fortis Groep: Amev Schade, Zorg, Leven, en Beleggingsconsortium (ABC), Falcon Medische Varia en Leven, Forum, Interlloyd Schade en Leven, en VSB Leven. ING Groep: Algemene Zeeuwse, Nationale Borg, NN International, Schade, Zorg, en Leven, RVS Schade en Leven, Postbank Schade en Leven, en Tiel Utrecht Schade, Leven, en Verzekerd Sparen. Interpolis: Hagelunie, Interpolis Schade, Zorg, Leven, en Paardenverzekeringen, Rabobanken owm, en Sterpolis Schade en Leven. Ohra Groep: DEL, Nuts, Ohra Schade, Ziektekosten, en Leven. Royal Nederland: Royal Schade, Schiedam Schade, en Leven. Stad Rotterdam: De Amersfoortse Schade, Zorg, en Leven, Europeesche, Stad Rotterdam Schade, en Leven, Waerdye, Woudsend (owm en nv), Verzekeringsunie, en Zivero. UAP-NieuwRotterdam: Nieuw-Rotterdam Schade en Leven, UAP Schade, Zorg, en Leven.
Reaal Groep dit jaar in top-10
De Reaal Groep is in bijgaand overzicht nog niet betrokken. Deze groep heeft inmiddels een omzet van ruim f 1,6 (1,2) mld, maar dankt dit aan de acquisities van Helvetia Schade, en Hooge Huys Schade en -Leven medio en eind vorig jaar. Ter vergelijking volgen hieronder de kerncijfers van Reaal Groep die verder bestaat uit de bedrijven Proteq Schade en Leven, PC 171 Leven, en Reaal Schade en Leven/Pensioen. Reaal Groep 1995 1994 (bedragen in f mln) omzet 1.622 1.199 bruto premie leven 732 456 bruto resultaat leven 69 72 bruto premie schade 275 193 w.v. ziekte en ongevallen 34 47 motorrijtuigen 125 62 transport 3 – brand 79 60 overige varia 32 25 technisch resultaat -8 -15 w.v. ziekte en ong. -3 1 motorrijtuigen -12 -16 transport 0 – brand 3 -3 overige varia 5 3 bruto resultaat schade -8 -15 medewerkers 1.613 1.097

Reageer op dit artikel