nieuws

Interpolis roept DAS tot de orde

Archief

DAS heeft een kort geding voorkomen dat was aangespannen door Interpolis. Aanleiding voor dat kort geding was de introductie bij Rabobanken van de nieuwe Raad & Daad Polis voor agrarische bedrijven door DAS. Die presentatie bevatte een onvolledige en onjuiste vergelijking van het DAS-produkt met het Interpolis-produkt. DAS is tot rectificatie overgegaan.

Begin mei zette DAS de rechtsbijstandverzekering voor agrarische bedrijven in de markt. Met die nieuwe Raad & Daad Polis moet de concurrentie worden aangegaan met marktleider Interpolis. Om dat te onderstrepen stuurde DAS een informatiepakket over het nieuwe produkt naar, nota bene, een groot aantal Rabobanken. In dat pakket zat ook een vergelijking van het oude en nieuwe DAS-produkt met de rechtsbijstandpolis voor agrariërs van Interpolis.
Die vergelijking was op diverse punten onvolledig en soms onjuist. Zo was DAS onder andere ‘vergeten’ te melden dat Interpolis dekking geeft bij geschillen over aannemingsovereenkomsten, met afnemers en leveranciers, naar aanleiding van aan- of verkoop van (een deel van) een onderneming, wijziging of uitbreiding van agrarische activiteiten en – standaard zelfs – over milieu en quota. Wél maakte DAS melding van een eigen bijdrage van 10% die Interpolis vraagt bij externe behandeling. Dat hiervoor – in tegenstelling tot de Raad & Daad Polis van DAS – een maximering tot f 1.000 geldt, werd niet vermeld.
“Interpolis heeft ons hiervan op de hoogte gesteld”, aldus R. Kootker, algemeen directeur van DAS. “Wij hebben daarop een zorgvuldig onderzoek ingesteld en zijn tot de conclusie gekomen dat de klacht van Interpolis terecht was. De vergelijking voldeed niet aan de kwaliteitsnormen die DAS aan zijn produkten stelt. En dus hebben we onze fout gecorrigeerd.”
Juridisch advies
Die correctie bestond uit een nieuwe brief van DAS aan alle betrokken Rabobanken, waarin verzocht wordt de foutieve produktvergelijking uit de markt te halen en terug te sturen naar DAS. Kootker ontkent dat deze actie werd ondernomen onder druk van een kort geding. “Interpolis meende te moeten dreigen met een kort geding. Maar zonder die dreiging hadden wij ook een onderzoek ingesteld, was onze conclusie dezelfde geweest en hadden we die tweede brief ook gestuurd.”
Toch nam de rechtsbijstandverzekeraar advocatenkantoor Houthof uit Amsterdam in de arm, dat onder meer bij de redactie van AM informeerde naar de uitspraak van de Arnhemse arrondissementsrechtbank in een recent en vergelijkbaar kort geding tussen Robein en Sterpolis. Kootker: “We hebben louter juridisch advies gevraagd om te bezien wat de beste weg was om onze fout te corrigeren.”
“Dat bleek een tweede brief aan de Rabobanken, die wel recht doet aan het Interpolis-produkt. Dit is in goed overleg gebeurd met Interpolis; ik heb hierover regelmatig contact gehad met mijn Interpolis-collega Van den Oever. Zowel voor ons als voor hen is de zaak hiermee afgedaan.”
Kort geding
Op 4 juni stuurde Interpolis nog wel een brief naar alle Rabobank-vestigingen om het geschil met DAS vanuit Interpolis-oogpunt toe te lichten. In deze brief wordt benadrukt dat alleen de dreiging van het kort geding DAS tot de orde kon roepen: “Wij hebben DAS aangesproken op de scheve, en op onderdelen onjuiste, voorstelling van zaken. DAS bleek niet bereid tot rectificatie. Daarop hebben wij een kort geding aangespannen, dat vrijdag 31 mei zou dienen voor de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Eén dag voor het kort geding heeft DAS zich alsnog bereid verklaard aan onze verlangens tegemoet te komen.”
Rechtsbijstand-directeur J. van den Oever van Interpolis licht de passage uit de brief toe. “DAS gaf in eerste instantie slechts ten dele toe fout te zitten. Die fouten wilden ze wel rectificeren, maar onze lijst was veel langer. DAS stelde letterlijk: ‘meer zult u van ons niet krijgen’. Maar daar namen wij geen genoegen mee.”
En dus kondigde Interpolis op dinsdag 28 mei aan dat op 31 mei een kort geding zou dienen. DAS kon hier tot woensdagmiddag op reageren. Dat gebeurde uiteindelijk donderdagmorgen. Die reactie was voor Interpolis aanleiding het kort geding in te trekken. Van den Oever: “Ik vind het heel begrijpelijk dat Ruud (Kootker, red.) een ander beeld wil neerzetten. Het is tenslotte niet zo leuk voor hem. Maar de waarheid moet hij geen geweld aandoen.”

Reageer op dit artikel