nieuws

Interpolis pakt arbeidsverzuim aan met ‘één-loket-dienstenpakket’

Archief

Interpolis pakt arbeidsverzuim aan met ‘één-loket-dienstenpakket’

Interpolis gaat in samenwerking met gespecialiseerde partners een ‘één-loket-dienstenpakket’ aanbieden als integraal onderdeel van zijn Bedrijfszekerplan dat is gericht op het voorkomen, beperken en oplossen van het langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Een zes maanden durende proef in vier regio’s biedt daartoe “een maximaal perspectief”, zegt Interpolis.
Bij de presentatie van de jaarcijfers in Amsterdam toonde Huub Hanne, lid van de hoofddirectie, zijn tevredenheid over het verloop van de proef waaraan wordt meegedaan door 132 ondernemingen in de regio’s Tilburg/Breda, Sliedrecht/Papendrecht, Rijnsburg en Flevoland. Het project dat Compaan Verzuimbeheersing is gedoopt, wordt uitgevoerd in samenwerking met de zorgverzekeraar CZ Groep, de uitvoeringsinstelling Stigas Guo Groep/Cadans en Adecco Personeelsdiensten.
Hoewel de definitieve balans eind deze maand wordt opgemaakt, heeft het aanbieden van het één-loket-dienstenpakket door het hoofdkantoor van Interpolis aan twee grote werkgevers, negentien pluimveebedrijven en 111 overige bedrijven aan zijn doel beantwoord, zei Hanne. “De resultaten zijn meer dan opzienbarend. Het langdurig ziekteverzuim per medewerker kan met zeker tien weken worden teruggebracht, en daarmee dus ook de schadelast van verzekeraars. Opvallend is bovendien dat een kwart van het arbeidsverzuim het gevolg is van arbeidsconflicten.”
Hanne juicht het toe dat zieke en arbeidsongeschikte werknemers zo snel mogelijk medisch worden geholpen om hun terugkeer in het arbeidsproces te bespoedigen. “Dat is goed voor werknemer, werkgever en verzekeraar.” Dat de wachtlijsten bij specialisten en ziekenhuizen kunnen worden beperkt door capaciteit elders te benutten, ziet hij als een logische optie. “Interpolis is geen voorstander van een tweedeling in de medische zorg zodat zieke werknemers voorrang krijgen boven anderen. Wél zou het onverstandig zijn om capaciteit elders niet volledig te benutten als dat mogelijk is.”
Telewerken
Het kantoorconcept van Interpolis waarbij medewerkers geen vaste werkplekken meer hebben, vindt steeds meer navolging in de bedrijfstak en daarbuiten, aldus het directielid Piet van Schijndel. “De Postbank, de NS, en diverse grote gemeenten hebben het concept omarmd. Nog steeds komen per werkdagen drie groepen bezoekers over de vloer om met eigen ogen te kunnen zien hoe er bij Interpolis wordt gewerkt.”
Een volgende fase is volgens Van Schijndel het stimuleren van het telewerken onder de medewerkers. “Het merendeel van de medewerkers wil telewerken. Ik schat dat binnen drie tot vijf jaar de helft of meer van het werk bij Interpolis elders wordt verricht.”
Concernomzet
De concernomzet steeg naar f 5,9 (4,7) mld, een groei van 26%. Deze groei kwam vooral op het conto van het individuele levenbedrijf en door de verkoop van ziektewetproducten. De arbeidsproductiviteit per medewerker bij Interpolis is sinds 1993 verdubbeld, zei directievoorzitter Jan Vullings met enige trots.
De brutowinst steeg met ruim 10% naar f 336 (302) mln, na aftrek van f 177 (151) mln aan niet-contractuele winstdeling voor pensioenrelaties en f 48 (55) mln aan niet-contractuele premiekortingen aan agrarische relaties. Zonder de incidentele bate van per saldo f 12 mln in verband met de overdracht van de ziektekostenportefeuille aan CZ Groep in 1996 was de autonome winstgroei zelfs 16% geweest, aldus Vullings. De nettowinst steeg naar f 230 (209) mln.
Voor de euro- en het jaar 2000-problematiek is een aanvullende voorziening getroffen van f 15 mln. In 1996 is daarvoor al f 20 mln gereserveerd.
Levenbedrijf
Het individuele levenbedrijf boekte een omzetstijging naar f 2,5 (1,9) mld (+32%) bij een brutowinst van f 221 (181) mln (+22%). De verkoop van levenproducten aan particulieren was succesvol, aldus Interpolis. De brutopremie in deze sector nam toe met f 638 (321) mln, vooral door de verkoop van de OpMaat Hypotheek. De overige groei (f 344 mln) kwam op naam van het pensioenbedrijf, Sterpolis, en het dochterbedrijf in Luxemburg.
De koopsomproductie nam toe met 37% naar f 1,4 mld. Het marktaandeel in lijfrentekapitaalverzekeringen bedroeg vorig jaar circa 14%, aldus Interpolis. De beleggingen voor risico van de maatschappij bedroegen f 15.747 (13.782) mln en voor risico van polishouders f 5.193 (3.929) mln.
Van de hypotheekgebonden OpMaat-polis werden er vorig jaar 45.000 verkocht met een totaalpremie van f 200 mln. De portefeuille telt nu 52.000 polissen met een premievolume van circa f 216 mln. “Mede door een intensieve samenwerking met de Rabobankorganisatie hebben wij een groot gedeelte van elders (lees: Avéro) ondergebrachte Spaar Optimaal Hypotheken kunnen overnemen”. Volgens insiders gaat het daarbij om driekwart van de twintigduizend bij Avéro gesloten hypotheken, goed voor een premiestroom van een kleine f 100 mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf boekte in nagenoeg alle branches betere technische resultaten, aldus Van Schijndel. Het technisch resultaat in de branche Motorrijtuigen verbeterde van f -85 mln in 1993 naar f 32 mln vorig jaar. Het aantal schademeldcentrales is uitgebreid een meldpunt voor motorrijtuigenschade van bedrijven. De kwaliteit van deze meldcentrales wordt periodiek doorgemeten door een extern bureau, aldus Interpolis.
In de sector Medische Varia boerde Interpolis goed met haar ziektewetproducten. De nieuwe productie groeide met 79% naar f 150 (89) mln. Het totale brutopremie-inkomen van de branche Ongevallen en Ziekte steeg naar f 414 (315) mln; daarentegen daalde het resultaat van f 93 mln naar f 58 mln.
De productie van de Alles in één Polis, de éénjarige pakketverzekering voor particulieren met een maximium premiekorting van 12%, verloopt goed. Inmiddels zijn in samenwerking met de Rabobanken 650.000 polissen afgezet.
Huub Hanne: “Interpolis is geen voorstander van een tweedeling in de medische zorg”.
Interpolis (in f mln) omzet 5.944 4.733 w.v. brutopremies 4.778 3.649 beleggingsopbrengst 1.156 1.070 overige activiteiten 10 14 brutowinst 336 302 nettowinst 230 209 Levenbedrijf brutopremie 3.208 2.226 w.v. koopsommen 1.442 1.053 resultaat 221 181 Schadebedrijf brutopremie 1.570 1.423 w.v. ongevallen/ziekte 414 315 motorrijtuigen 499 461 brand 505 502 overige varia 152 145 resultaat 123 113 w.v. ongevallen/ziekte 58 93 motorrijtuigen 32 -2 brand 32 25 overige varia 1 -3 medewerkers 2.208 2.018
Onderlinge voor varkenspest
Interpolis zal binnenkort in samenwerking met de organisatie LTO Nederland een onderlinge oprichten voor de verzekering voor varkenshouderijen. De polis dekt het inkomensverlies van de varkenshouders als gevolg van (preventieve) leegruiming van de stallen in verband met bijvoorbeeld varkenspest. De op te richten onderlinge moet minimaal 50% tot 60% van de varkensboeren in ons land in de boeken hebben om voldoende draagvlak te hebben, aldus Van Schijndel. Interpolis zorgt voor de advisering, administratieve verwerking en herverzekering van de risico’s. Eerder werden onderlingen opgericht voor verzekering van aardappelziekte (‘bruinrot’) en pluimveeziekte (‘salmonella’). Ook wordt de oprichting van een onderlinge overwogen voor schade door ruiming van bloemen- en plantenkassen in geval van schadelijke organismen.
Ook pakketpolis voor bedrijven
Interpolis heeft een pakketverzekering voor bedrijven geïntroduceerd. De ‘Alles in één Polis Bedrijf’ is opgezet naar het voorbeeld van de pakketpolis voor particulieren. De zeven te verzekeren rubrieken zijn: gebouwen, bedrijfsmiddelen, bedrijfsstagnatie, verkeer, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en milieuschade. De eerste polis is vorige week uitgereikt aan het metaalbewerkingsbedrijf Thoonen in Nijmegen dat alle rubrieken exclusief milieuschade heeft verzekerd. De polis werd verkocht via de bemiddeling van de Rabobank Nijmegen, een van de tien lokale banken die hebben proefgedraaid met de verkoop van de polis.

Reageer op dit artikel