nieuws

Interpolis opnieuw in ziektekosten

Archief

Direct-writer Zilveren Kruis Achmea krijgt er een distributiekanaal bij. Interpolis, die een paar jaar geleden uit de ziektekostenbranche stapte, gaat namelijk zorgverzekeringen voeren waarvoor Zilveren Kruis het risico draagt.

Interpolis stapte in 1996 uit de ziektekostenbranche en stapte daar in 2002 weer in via een joint-venture met zorgverzekeraar VGZ. De samenwerking is inmiddels beëindigd en de joint-venture is ontmanteld. Omdat Interpolis in de EB-sector een ziektekostenproduct ontbeert, wordt er nu samengewerkt met Zilveren Kruis Achmea. Zo is ZorgActief intwikkeld, een product voor de zakelijke markt. Het kan hierbij gaan om een particuliere polis voor uitsluitend de mkb’er, maar ook om een collectiviteit of semi-collectiviteit voor de ondernemer en zijn werknemers. Interpolis doelt hierbij op bedrijven met maximaal twaalf particulier verzekerde werknemers. Grotere collectiviteiten zijn mogelijk op maatwerkbasis. De kleine of grote collectiviteit kan ook een ‘gemengde’ collectiviteit zijn dus inclusief ziekenfondsverzekeringen. Om eenheid binnen de collectiviteit te bewerkstelligen en daarmee overstap van ziekenfonds naar particulier makkelijk te maken, is de particuliere dekking nagenoeg gelijk aan de ziekenfondsdekking.
De particuliere dekking kan worden uitgebreid met twee aanvullende dekkingen, de ZorgActief Extra en de uitgebreidere ZorgActiefTop. De eerste variant biedt onder meer volledige vergoeding voor orthodontie en fysiotherapie en de tweede variant biedt daarnaast onder meer een vergoeding voor brillen en contactlenzen. Ziekenfondsverzekerden kunnen de dekking uitbreiden met de Ziekenfonds + ZorgActief. Verder kunnen alle verzekerden kiezen uit drie tandartsdekkingen.
De Zorg-Actiefverzekerden hebben toegang tot Achmea Health, een servicepakket producten en diensten op het gebied van preventie, gezondheid en leefstijl. Ook hebben zij recht op zorgmakelaardij. Interpolis garandeert dat zij binnen vijf dagen terecht kunnen bij een specialist en binnen tien dagen een eerste behandeling krijgen.
ZorgActief wordt afgezet via het intermediair dat met Interpolis samenwerkt en via de Rabo-vestigingen. Interpolis en Zilveren Kruis studeren op dit moment op een polis voor de individuele markt. Bekeken wordt of het om een vergelijkbare of om een geheel andere dekking moet gaan. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel