nieuws

Interpolis: ‘Niet zielig doen over ingreep lijfrente-aftrek’

Archief

“Straks verkopen we geen aftrekposten meer, maar pensioenpolissen. Elke bedreiging schept ook kansen, dus we moeten niet zielig doen.”

Dat is samengevat de reactie van prof.dr. Gerrie Dietvorst op de plannen van het kabinet om de eerste tranche van de lijfrentepremie-aftrek af te schaffen. Dietvorst is directeur van het fiscaal juridisch adviesbureau van Interpolis.
De Interpolis-reactie staat in schril contrast met de reactie van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond noemt het belastingplan “zorgelijk en haaks staand op de toenemende verantwoordelijkheid van burgers voor de oudedagsvoorziening.”
Bij monde van Dietvorst noemt Interpolis de plannen rechtvaardig. “Levensverzekeringen zijn er voor de oudedagsvoorziening en niet voor belastingontwijking. Het denken in aftrekposten is voorbij. Bij financial planning draait het erom dat alleen een aanvullende lijfrenteverzekering wordt gesloten indien en voorzover het nodig is”, aldus Dietvorst.
De Interpolis-man verwacht in de eerste jaren na afschaffing een omzetdaling van 10% tot 20%, maar vindt dat geen reden tot paniek. “Daarna zal dat wel bijtrekken. En voordat de plannen omgezet zijn in wet zijn we ook al vier jaar verder en in die tussentijd zijn er volop commerciële kansen om op het nieuwe beleid in te spelen.”
Dietvorst verwacht tevens dat de vrijstelling van kapitaalverzekeringen gaat verdwijnen. “Alleen de verzekeringen die aan een hypotheek gekoppeld zijn, zullen worden ontzien.” Als aandachtspunt noemt hij wel de eerbiedigende werking van bestaande polissen. “We gaan ervan uit dat gesloten overeenkomsten gerespecteerd blijven gedurende de gehele looptijd. Het gaat dan om de betrouwbaarheid van de overheid.”
Verbond
Met het oog op de lijfrenteplannen noemt het Verbond de kabinetsplannen “zorgelijk”. “De plannen staan haaks op het beleid om burgers meer eigen verantwoordelijkheid te geven bij hun oudedagsvoorziening”. Verder wijst het Verbond op zaken als de nabestaandenvoorziening en de studiefinanciering, waarvoor de verantwoordelijkheid van de burger ook al is toegenomen.
Het Verbond voorziet “verstrekkende gevolgen voor de oudedagsvoorziening, maar ook voor de continuïteit van het levensverzekeringsbedrijf”. De verzekeraars zijn wel positief over de ruimte die Vermeend biedt om te praten over het nieuwe belastingstelsel. Het Verbond hoopt daarbij op voortzetting van het huidige fiscale stelsel.
Verkenning
De nota ‘Belastingen in de 21ste eeuw: een verkenning’ werd vorige week door minister Gerrit Zalm en staatssecretaris Willem Vermeend in de Tweede Kamer gepresenteerd. De bewindslieden benadrukten daarbij dat de nota een ‘verkenning’ betreft en dat knopen pas worden doorgehakt bij de komende kabinetsformatie.
Naast het vervallen van de aftrek van lijfrentepremies in de eerste tranche willen de bewindslieden maatregelen treffen om de vlucht van pensioengeld naar het buitenland tegen te gaan. Gedacht wordt aan een voorwaardelijke aftrek van pensioen- en lijfrentepremies. Voorwaarde is dan dat uitkeringen te zijner tijd worden onderworpen aan de Nederlandse belastingheffing.
Verder wordt de aftrek van consumptieve rente beperkt tot een aantal specifieke uitgaven, zoals voor studie en ziektekosten. De hypotheekrente voor het eigen huis blijft aftrekbaar, maar dat geldt niet meer voor een eventuele tweede woning. Ten slotte verdwijnt de vermogensbelasting om plaats te maken voor belasting (25%) op het rendement (fictief 4%) van vermogen.
Gerrie Dietvorst: “Levensverzekering niet bedoeld voor belastingontwijking”.

Reageer op dit artikel