nieuws

Interpolis looft bonus uit voor elke nieuwe medewerker

Archief

Het individuele levenbedrijf van Interpolis heeft op kortst mogelijke termijn 55 medewerkers nodig. Voor het aandragen van een collega krijgt het personeel van de Tilburgse verzekeraar een bonus van f 250.

Veel verzekeraars (en ook assurantiekantoren) in ons land kampen met een groot gebrek aan arbeidskrachten. Vakbekwame medewerkers zijn moeilijk te vinden. Via scholen, uitzend- en detacheringsbureaus en met inzet van alternatieve maatregelen wordt getracht het capaciteitsprobleem zo snel mogelijk op te lossen.
Zo houdt De Amersfoortse een banenmarkt op 20 en 21 april (18.00-21.00 uur) in zijn kantoorgebouw met het doel om honderd nieuwe medewerkers aan te trekken.
Hausse
Interpolis is op zoek naar 55 nieuwe arbeidskrachten, met name om de hausse in hypotheken en koopsommen te kunnen verwerken. Het bedrijf Leven Particulier kan de werkzaamheden niet meer aan met de beschikbare 450 medewerkers, waaronder ook tijdelijke arbeidskrachten en uitzendkrachten.
De nieuwe medewerkers kunnen in tijdelijk en vast dienstverband aan de slag. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om adviesfuncties voor de lokale Rabobanken en om administratieve functies. Verder zijn vijftien medewerkers nodig om het normale personeelsverloop op te kunnen vangen.
De wervingsacties met de bonusregeling van f 250 zal minstens enkele maanden doorlopen, aldus Interpolis.

Reageer op dit artikel