nieuws

Interpolis komt met aov-product voor vrije beroepsbeoefenaren

Archief

Interpolis heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor vrije beroepers op de markt gebracht. Dit InkomensZekerPlan vormt onderdeel van de mantelafspraken met beroepsorganisaties.

Het nieuwe product voorziet in preventie, vergoeding van gederfde inkomsten en reïntegratie van vrije beroepsbeoefenaren. Naast met name de inkomensgarantie kunnen aanvullende dekkingen worden meeverzekerd: een dekking voor vaste lasten die in geval van arbeidsongeschiktheid vergoeding biedt van de vaste praktijkkosten, huisvestingskosten en kosten van een waarnemer die de praktijk tijdelijk moet overnemen. Verder kunnen de verzekerde en zijn gezinsleden gebruik maken van een adviesservice: zeven dagen per week kunnen zij bij dit loket met hun juridische, financiële en psychische vragen terecht. Elke verzekerde krijgt een vaste contactpersoon toegewezen. Onderdeel van het product is niet in de laatste plaats een preventiepakket, samengesteld uit de producten van beroepsorganisaties voor fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten en tandartsen, waarmee Interpolis mantelafspraken heeft gemaakt. Zo kan de verzekerde kiezen voor een medische check-up en heeft hij elke drie jaar recht op een fitheidtest van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Reageer op dit artikel