nieuws

Interpolis hoopt wel zaken te doen met PVF

Archief

PVF Pensioenen heeft de verkennende gesprekken met Rabobank Nederland over samenwerking beëindigd. Interpolis daarentegen denkt nog wel degelijk zaken te kunnen doen met de pensioenbeheerder.

Vorige week kondigde PVF eenzijdig aan te zullen stoppen met de besprekingen tot samenwerking met de Rabobank. Met name op het gebied van vermogensbeheer zag PVF te weinig winstkansen in de samenwerking.
In het persbericht ging PVF ook in op een andere vorm van samenwerking, namelijk die met Interpolis, de verzekeringsdochter van Rabobank. “Op het terrein van employee-benefits zijn met name de mogelijkheden verkend van samenwerking met Interpolis. Hoewel op dit gebied overeenstemming te bereiken was, zou een ongewenste situatie zijn ontstaan waarin op dezelfde markt onderlinge concurrentie zou blijven.”
Na het lezen van die passage haastte Interpolis zich om te stellen dat zij nog altijd in gesprek was met PVF. Woordvoerder Marco Simmers: “Die zin begrepen wij niet helemaal. Je leest er min of meer uit dat PVF ook niet meer met ons wil samenwerken. Maar daar is geen sprake van. We zijn nog met elkaar in gesprek en Interpolis heeft daar hoge verwachtingen van.”
Volgens Huub Hannen, directeur collectieve verzekeringen bij Interpolis, richt de samenwerking zich met name op de verkoop door Interpolis van aanvullende pensioenverzekeringen aan de klanten van PVF. “In het verlengde daarvan kun je denken aan verzekeringen op employee-benefitsgebied.”
Alles open
Navraag bij PVF leert dat de passage in het persbericht wat ongelukkig is. “In november zijn we met de Rabobank om de tafel gaan zitten om te praten over nauwe, structurele samenwerking”, aldus woordvoerster Heidi van de Zande. “Wij concluderen nu dat dat oorspronkelijke idee niet haalbaar is. Dat wil niet zeggen dat alle gesprekken met de Rabobank en Interpolis nu zijn afgekapt. Onze afdeling employee-benefits spreekt momenteel nog met Interpolis over de gezamenlijke mogelijkheden op dit gebied.”
Maar van een exclusieve onderhandelingspositie lijkt geen sprake meer. PVF gaat zich beraden over de wijze waarop de positie moet worden versterkt. Van de Zande: “Alle mogelijkheden zijn daarbij voor ons open. Dat kan samenwerking met een andere, sterke partij zijn, maar ook het oprichten van een eigen verzekeringsmaatschappij. We weten het nog niet.”

Reageer op dit artikel