nieuws

Interpolis genereert f 100 mln premie ten koste van Avéro

Archief

Interpolis heeft in de maand november van het vorig jaar zijn nieuwe levenproductie een injectie van ruim f 100 mln extra premie-inkomen gegeven. De eenmalige massaproductie is afkomstig van Avéro, dat Rabobank-klanten met een Spaar-Optimaal Hypotheek (SOH) massaal zag overstappen naar Rabo-dochter Interpolis.

Die conclusie volgt uit de jongste cijfers over de productie nieuwe individuele levensverzekeringen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze CBS-cijfers over de maanden oktober en november van 1997 zijn op pagina 31 weergegeven.
Avéro bestrijdt overigens het premievolume van f 100 à f 120 mln. “Het gaat hooguit om f 20 mln”, aldus woordvoerder Rob Mol van het moederconcern Achmea. Interpolis bevestigt daarentegen dat de eenmalige topproductie afkomstig is uit de hypotheekportefeuille van Avéro. Exacte bedragen en aantallen polissen wil Interpolis niet noemen.
Oversluiten
Afleidend uit eerdere commentaren van met name de Rabobank, zou het gaan om ongeveer 10.000 oversluitingen van Avéro naar Interpolis, op een totale SOH-portefeuille van 15.000 à 20.000. Uit de CBS-cijfers is af te leiden dat daar een premie van f 100 tot f 120 mln bijhoort.
De Rabobanken verklaarden destijds tot het oversluiten te zijn overgegaan, na een eenzijdige wijziging in de polisvoorwaarden door Avéro. De Achmea-dochter had de hypotheekklanten begin september te kennen gegeven dat hun levensverzekeringen voortaan tussentijds alleen kon worden gewijzigd of opgezegd tegen een vergoeding van 8% van de betaalde premies en de bijgeschreven rente.
Volgens Avéro heeft de Rabobank-organisatie met die verklaring de gang van zaken omgedraaid. Juist een plotseling groot verloop onder de SOH-klanten – eind augustus, begin september – deed Avéro besluiten tot het opwerpen van een drempel voor wijziging of opzegging van de polis. Avéro vermoedde namelijk dat de Rabobanken in hun rol van tussenpersoon hun klanten bewust zijn gaan adviseren om over te stappen naar Interpolis.

Reageer op dit artikel