nieuws

Interpolis geeft glastuinbouw geen premierestitutie over 2005

Archief

In tegenstelling tot vorig jaar kan Interpolis de 8.000 verzekerde glastuinbouwondernemers in Nederland en België geen deel van de premie over het jaar 2005 teruggeven.

De vervallen premierestitutie geldt eveneens voor de sector gewassen te velde. Belangrijkste reden is de forse sneeuwval in het laatste weekend van november.
Het buitensporige winterweer en een aantal windhozen zorgden voor een forse toename van de schadelast. Veel kassen en gebouwen bezweken onder het gewicht van de sneeuw. Extreme hagelbuien zorgden bovendien voor schades in de open grondteelt. Het resultaat van de tuinbouwportefeuille daalde tot “nog net positief”.
Voor de gewassen te velde gelden vanaf 2006 fors hogere eigen risico’s.

Reageer op dit artikel