nieuws

Interpolis gaat fuseren met Achmea

Archief

Rabobank Groep breidt haar aandelenbelang in Eureko uit van 5% naar 37%. Onderdeel van de overeenkomst is dat de beide verzekeringsdochters, Interpolis en Achmea, met elkaar gaan fuseren. “De basis is gelegd voor een grote coöperatieve verzekeringsgroep”, zo concluderen Bert Heemskerk (Rabobank) en Gijs Swalef (Eureko), die zojuist de intentieverklaring hebben getekend. Die verklaring is een nieuwe stap in de februari vorig jaar aangekondigde samenwerking. Die was tot dusver beperkt tot het verkopen van ziektekostenverzekeringen door Interpolis, via lokale Rabobanken, voor risico van Zilveren Kruis Achmea. Verder verhuisde de ziektekostenportefeuille van het Rabobank-personeel (55.000 verzekerden) van CZ naar Zilveren Kruis. “De samenwerking verloopt in korte tijd zo positief, dat we besloten hebben een tweede, forse stap te zetten.”

Interpolis en Achmea worden samen de grootste verzekeringsgroep van ons land, met een premieomzet van ruim € 9 miljard (in 2004). In Leven (€ 4,4 mld) en Zorg (€ 1,8 mld) claimt de fusiecombinatie de tweede plaats, in Schade (€ 2,8 mld) de eerste positie. Bij beide bedrijven werken bijna 16.000 mensen. Interpolis behoudt binnen Achmea zijn eigen merk en positie en zal in de Rabobanken de belangrijkste distributeur van verzekeringen houden. Partijen hopen op synergie in onder meer marktbewerking en automatisering.

Reageer op dit artikel