nieuws

Interpolis en Van Spaendonck in nieuwe pensioenonderneming

Archief

Interpolis en de eveneens in Tilburg gevestigde Van Spaendonck Groep willen gaan samenwerken op het gebied van pensioen-administratie en vermogensbeheer. Een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een gezamenlijke pensioenonderneming zal in het laatste kwartaal van dit jaar worden afgerond.

De samenwerking komt feitelijk neer op een juridische fusie: de op te richten joint-venture neemt alle medewerkers (250) en activiteiten over van het collectieve pensioenbedrijf van Interpolis (150 medewerkers) en de Van Spaendonck Groep (100 medewerkers).
Deze fusie zou per 1 januari 2000 moeten ingaan. “De intentieverklaring is getekend. De komende zes maanden worden benut voor het opstellen van een businessplan en het regelen van de automatisering en huisvesting”, zegt Interpolis-woordvoerder Marco Simmers. “Vooral dat laatste zal niet gemakkelijk zijn. Er is momenteel geen kantoorpand beschikbaar waarin de bedrijven gezamenlijk gehuisvest kunnen worden. De start zal dus nog gescheiden plaats hebben.”
Beheerd vermogen
De nieuwe pensioenonderneming gaat straks voor 285.000 mensen f 18 mld aan vermogen beheren. Het collectieve pensioenbedrijf van Interpolis telt f 12,5 mld aan pensioenen, verdeeld over 83.000 actieve deelnemers, 18.000 gepensioneerden en 44.000 ‘slapers’. Driekwart (f 8,4 mld) is van het pensioenfonds van de Rabobanken. Van Spaendonck verzorgt de uitvoering van circa veertig pensioen- en vutregelingen met in totaal 50.000 actieve deelnemers, 15.000 gepensioneerden en 75.000 ‘slapers’.
Aanleiding voor het samengaan is de privatisering van de sociale zekerheid en de toenemende individualisering en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenen. Voldoende schaalgrootte om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, wordt steeds belangrijker. “Kostenbesparing staat daarbij voorop”, bevestigt Simmers. Hij acht het niet uitgesloten dat op termijn andere pensioenbedrijven tot de joint-venture zullen toetreden.

Reageer op dit artikel