nieuws

Interpolis en Relan gaan op 1 juli fuseren

Archief

Als gevolg van de fusie van Interpolis (Rabobank) en Relan komt er een holding Interpolis-Relan. De Rabobank Groep wordt voor ruim 90% eigenaar van deze holding. De pensioenfondsen die nu eigenaar zijn van Relan, komen in het bezit van het resterende deel.

De directie over de holding Interpolis-Relan, die in Tilburg wordt gevestigd, zal worden gevoerd door Piet van Schijndel (voorzitter) en Huub Hannen, beide van Interpolis en door Relan-directeur Kick van der Pol.
Medio vorig jaar maakte Interpolis (Rabobank Groep) bekend, te gaan fuseren met de private werkmaatschappijen van uitvoeringsorganisatie Relan (zie AM 12/2000, pag. 27). Inmiddels zijn de commissarissen en aandeelhouders van Interpolis en Relan akkoord met de fusie, en is de (beoogde) fusiedatum vastgesteld op 1 juli.
Relan, die een omzet heeft van 170 miljoen euro, houdt zich bezig met arbozorg, verzuimbeheersing en reïntegratie (Relan Arbo), met Pemba-, WAO- en ziekteverzuimverzekeringen (Relan Zekerheid) en met het beheer van ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen (Relan Pensioenservices). Relan is vooral actief in de agrarische sector, schoonmaak- en glazenwassersbranche, tabakshandel, grootwinkelbedrijven, detailhandel, en, vlees- en pluimveesector, en de zorgsector. Van de diensten van Relan, exclusief die van Pensioen Services, wordt gebruik gemaakt door ongeveer 100.000 werkgevers die samen 1,3 miljoen werknemers hebben.
De activiteiten van Relan worden geïntegreerd in die van Interpolis. Interpolis biedt zelf al genoemde activiteiten en doet dit onder meer via Commit Arbo, Beon Arbo, Compaan verzuimbeheersing en keuringsinstituut Meditel. In de pen zit de overname van arbodienst Prevend (nu Vendex KBB). Het concernonderdeel Pensioenservices zal, behalve Relan Pensioen, onder meer bestaan uit Relan Pensioen en de joint-venture Interpolis & Van Spaendonck Pensioenen.

Reageer op dit artikel