nieuws

Interpolis en MKB Nederland pleiten voor re-integreren buiten eigen bedrijf

Archief

Interpolis en MKB Nederland vinden dat re-integreren buiten het eigen bedrijf voor langdurig zieken tot de mogelijkheden moet behoren. Zij komen tot deze conclusie op basis van een onderzoek dat Langman Economen recent uitvoerde voor beide organisaties.

“Bedrijfsarts, werkgever en werknemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) moeten zich zo vroeg mogelijk – liefst al na acht weken ziekte – gaan oriënteren op passende arbeid buiten het eigen bedrijf”, aldus beide organisaties.
Uit het onderzoek zou blijken dat daar te lang mee gewacht wordt. “En dat terwijl een langdurig zieke werknemer voor de gemiddelde mkb-‘er een grote strop is. Hij moet namelijk wel twee jaar worden doorbetaald, terwijl hij vaak niet productief kan worden ingezet.”
Ook voor werknemers zien beide organisaties risico’s. “In deze situatie wordt hij namelijk na twee jaar voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard, waarna hij dan volgens de WIA geen uitkering ontvangt. Werkhervatting is dus voor beide partijen van groot belang.”
Voorwaarden
Om re-integratie buiten het eigen bedrijf mogelijk te maken, moet de overheid volgens Interpolis en MKB Nederland de juiste voorwaarden scheppen. Als voorbeelden noemen beide partijen een aanpassing van de no-riskpolis en -et fiscaal aantrekkelijk maken om een werknemer na twee jaar ziekte toch in dienst te houden. Voor werknemers is het belangrijk om financiële onzekerheden weg te werken, zoals het verspelen van het recht op WW als hij een baan elders accepteert.
Rol verzekeraar
De rol van de verzekeraar is volgens Interpolis en MKB Nederland belangrijk in het traject van verzuimbegeleiding en re-integratie. “Niet alleen kunnen zij de mkb’er de administratie rondom verzuim uit handen nemen, maar zij zijn ook in staat om de werkgever en de zieke werknemer te begeleiden in het traject naar een volgende baan”, aldus de werkgeversorganisatie.
Beide partijen hopen dat minister Donner (SZW) snel met de sociale partners om de tafel gaat zitten om de concrete voorstellen te bespreken. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel