nieuws

Interpolis blijft vernieuwen zonder het oude af te zweren

Archief

Na afronding van de omvangrijke reorganisatie vorig jaar, heeft Interpolis zich een nieuw doel voor ogen gesteld: binnen enkele jaren uitgroeien tot de top-3 van verzekeraars in ons land. De Rabodochter heeft de wind in zeilen. Met name het levenbedrijf boekte vorig jaar een explosieve stijging van de resultaten.

In het jaarverslag 1995 meldt de raad van bestuur dat Interpolis een fase is ingegaan van vernieuwing. Het concern houdt vast aan de coöperatieve gedachte en aan de samenwerking met Rabobanken die het grootste marktbereik wordt toegedicht, maar staat verder open voor nieuwe ideëen. “Al het andere moet stromen en vernieuwen. Zodat we kunnen zeggen: Interpolis is altijd nieuw”, aldus de raad van bestuur.
Onder meer is het vestigingenbeleid zodanig gewijzigd dat niet langer meer sprake is van een regiofunctie voor de (bij)kantoren in Leidschendam en Roermond. In Leidschendam zijn afdelingen van de business-units Agrarisch Verzekeringsbedrijf, Schade Bedrijven en Leven Particulier ondergebracht en de sub-unit Schade Particulier (in totaal 80 medewerkers) ondergebracht. Ook de ondersteuning van niet-bancaire tussenpersonen (Nevat, CVC en overige) wordt hieruit verzorgd. In Roermond zijn 70 van de in totaal 130 medewerkers van Stichting Rechtsbijstand gehuisvest. De overige zijn gestationeerd in Tilburg en Leidschendam. Vanuit Roermond wordt ook de rechtshulp aan verzekerden in Noord- en Oost-Nederland voorlopig geregeld, maar binnen enkele jaren verwacht Interpolis ook in de noordelijke regio een 4e kantoor te kunnen openen.
Meer gebruik telefoon
Op weg naar de top-3 van verzekeraars in ons land is Interpolis er alles aan gelegen om bedrijfsprocessen te versnellen en efficiënter te laten verlopen en zo de bedrijfskosten te verlagen.
Daarbij kijkt de verzekeraar nadrukkelijk ook naar de werkwijze van direct-writers. Onder meer wordt meer gebruik gemaakt van de telefoon voor afhandeling van eenvoudige vragen en/of problemen van verzekerden. Eind dit jaar is het levenbedrijf in staat per dag 1.200 telefoontjes te verwerken, aldus de raad van bestuur. Driekwart van de bellers moet binnen 15 seconden een medewerker aan de lijn hebben. Per 1 juli is een ‘achtervang’ voor speciale zaken actief.
Verder worden doorlooptijden in acceptatie, polis-afgifte, en schadebehandeling versneld, onder meer door gebruik van automatiseringssystemen, en wordt ‘dubbel werk’ voorkomen. De raad van bestuur: “De Rabobanken en Interpolis combineren de de technische communicatieve voordelen van de moderne direct-writer met de advieskracht van de tussenpersoon op de hoek van de straat. Dat is vernieuwen zonder het oude af te zweren”.
Schadebedrijf
Het bruto resultaat van Interpolis steeg vorig jaar naar f 221 (137) mln bij een concernomzet van f 4,4 (3,7) mld. De kosten uitgedrukt in omzet, exclusief koopsommen, werd verlaagd van 15,3% naar 14,6%.
Het resultaat werd beïnvloed door een buitengewone last van f 32 (40) mln aan reorganisatiekosten van het sociaal plan voor enkele honderden medewerkers die noodgedwongen moesten afvloeien.
Het schadebedrijf heeft forse progressie doorgemaakt qua bruto resultaat. Werd in 1993 nog een verlies van f 36 mln geleden, na de f 6 mln winst in 1994 kwam het resultaat vorig jaar uit op f 118 mln, inclusief bijna f 40 mln aan premieresituties aan agrarisch verzekerden. De acquisitiekosten stegen tot f 419 (405) mln, waarvan f 227 (223) mln aan provisies.
De opbrengst van f 49 mln van de begin dit jaar aan CZ Groep overgedragen ziektekostenportefeuille (180.000 verzekerden) is niet in de cijfers verwerkt. Met CZ Groep is Interpolis tevens een strategische alliantie aangegaan.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf heeft vorig jaar buitengewoon goed gepresteerd, zegt Interpolis. Met name in de sector particulieren werd een omzetstijging van f 500 mln gerealiseerd. “Vooral de indrukwekkende groei van koopsomverzekeringen heeft hieraan bijgedragen. Samen met de Rabobanken hebben wij f 400 mln aan koopsommen gesloten. Dat is 20% van de totale markt van koopsommen”, aldus de raad van bestuur.
Het pensioenbedrijf dat is gefuseerd met de Stichting Pensioenfonds Rabobank, maakte forse winst. Daardoor kon aan collectieve relaties 40% van de premie worden gerestitueerd, aldus Interpolis.
Het premie-inkomen uit individuele polissen groeide naar f 1.427 (938) mln, waarvan periodiek f 658 (640) mln. De beleggingspolissen waren goed voor f 430 (372) mln premie, waarvan periodiek f 314 mln.
De acquisitiekosten beliepen f 55 (52), waarvan f 22 (18) mln aan provisies.
OpMaatHypotheek komt na de zomer
In augustus of september dit jaar komt Interpolis met zijn verbeterde spaarhypotheek: de OpMaatHypotheek. Deze spaarhypotheek zal volgens Interpolis op en top flexibel zijn qua premie, einddatum, eindkapitaal, en overlijdensrisicodekking (5% tot 75%). Tevens kent de volledig overdraagbare spaarhypotheek de mogelijkheid van hoog/laag-constructies, tussentijdse stortingen, premievakantie, en belegging in fondsen. Bijzonder is dat er geld kan worden opgenomen uit de meeverbonden levenpolis. Verder kan de polis worden uitgebreid met een lijfrenteclausule vanaf het moment dat de lening lager is dan 100% van de executiewaarde, en wettelijk dus geen verpanding (aan de bank) noodzakelijk is.
Vestiging in Luxemburg
Interpolis wil dit najaar zijn eerste vestiging openen in het buitenland, en wel in Luxemburg. De aanvraag voor een verzekeringsvergunning in het Groot-Hertogdom is aangevraagd. Interpolis wil daar intensief gaan samenwerken met Rabobank Luxemburg, met name op het gebied van levensverzekeringen. Interpolis verwacht dat de komende jaren 60.000 Nederlanders fiscaal emigreren naar Luxemburg.
Voor f 50 mln aan fraudezaken
Jaarlijks wordt voor 5% tot 7% van de schadelast van alle verzekeraars gefraudeerd, schat Interpolis. De maatschappij heeft grote prioriteit gegeven aan het terugdringen van verzekeringsfraude die per jaar zo’n f 50 mln zou bedragen, oftewel 20% van de bruto winst over 1995. Vorig jaar achterhaalde Interpolis, dat een eigen opsporingsapparaat heeft, voor f 10 mln aan fraudezaken. Interpolis 1995 1994 (bedragen in / mln) omzet 4.425 3.717 w.v. premie-inkomen 3.398 2.743 bedrijfskosten 421 402 netto resultaat 151 93 Levensverzekeringen premie-inkomen 1.900 1.295 w.v. individueel 1.427 938 koopsommen 909 612 technisch resultaat 151 117 Schadeverzekeringen premie-inkomen 1.498 1.438 w.v. medische varia 442 434 auto 429 413 brand 490 462 overige varia 137 129 technisch resultaat 118 6 w.v. medische varia 91 59 auto -36 -48 brand 62 -8 overige varia 1 3 Medewerkers 1.906 2.145

Reageer op dit artikel