nieuws

Interpolis beleeft een buitengewoon Brand-jaar

Archief

Door het uitblijven van grote stormen en zware hagelbuien heeft Interpolis vorig jaar een naar eigen zeggen buitengewoon resultaat behaald in de schadebranche Brand. De verbetering van het technische resultaat uit schadeverzekeringen van f 35 mln naar f 110 mln is dan ook voor ruim driekwart toe te schrijven aan de branche Brand. Met een 11% stijgende omzet uit schadepremies (tot f 1.961 mln) en met 17% stijgende levenpremies (tot f 4.357 mln) verbeterde Interpolis zijn nettowinst met 12% tot f 284 mln.

Bij de presentatie van de jaarcijfers ging Interpolis-directievoorzitter Piet van Schijndel uitgebreid in op de sterk verbeterde resultaten in het schadebedrijf van Interpolis. “Buitengewoon”, kwalificeerde hij het Brand-jaar. Door het uitblijven van grote schades verbeterde het technische resultaat van f 22,0 mln tot f 72,7 mln. In het kielzog van Interpolis ging uiteraard ook het resultaat van dochter Hagelunie fors omhoog: van f 13 mln naar f 22 mln. Mede hierdoor heeft Interpolis/Hagelunie vorig jaar voor bijna f 49 (31) mln als coöperatieve winstdeling kunnen teruggeven aan agrarische klanten.
Opmerkelijk succes was het feit dat enkele Engelse en Ierse glastuinbouwbedrijven hun agrarische verzekeringen in 1999 bij Hagelunie hebben ondergebracht. Hagelunie verwacht in het komende decennium veel internationaler te gaan worden. Enerzijds omdat Nederlandse telers steeds meer produceren in andere werelddelen en veilen via Internet, anderzijds omdat Hagelunie in dit segment als spin in het internationale verzekeringsweb wil fungeren.
Schadeherstel
In de branche Motorrijtuigen verkleinde de winstmarge van Interpolis. Weliswaar verminderde het verlies op cascoverzekeringen tot f -13,2 (-17,6) mln, maar daar staat een verlaging van het resultaat WA tegenover tot f 24,2 (33,1) mln. Het aantal schades per duizend verzekerden nam verder toe tot 194, tegen 188 in 1998 en nog 161 in 1997.
Net als bijvoorbeeld de autoverzekeraars van Achmea constateert Interpolis een sterke toename in het aantal ruitschades. Volgens Van Schijndel is niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is. “We analyseren dat.” Na enig aandringen doet Van Schijndel toch een poging. “Het is mogelijk dat de schadeherstelbedrijven die zich toeleggen op ruitschades zo verdomd goed werk leveren, dat de drempel voor automobilisten enorm is verlaagd. De service wordt door onze klanten enorm gewaardeerd. Maar financieel bijten we in onze eigen staart, omdat de lagere tarieven die we afspreken niet opwegen tegen de veel hogere frequentie van claims. Tja, voor deze service zal de verzekerde straks meer premie moeten betalen”, kondigde Van Schijndel vast aan.
In de branche Ongevallen/Ziekte kwam het technische resultaat uit de rode cijfers: f 6,6 (-4,4) mln. Dat geldt nog niet voor de ziektewet- en WAO-verzekeringen, die andermaal voor een verliespost zorgden: f -29 (-32) mln. “In 1999 was het resultaat bij deze inkomensverzekeringen redelijk”, aldus Van Schijndel. “We hebben alleen nog afboekingen moeten plegen over de jaren 1996 tot en met 1998. Dit jaar hopen we quitte te spelen.” Daartoe zijn met ingang van dit jaar de premies wel met gemiddeld 20% tot 25% verhoogd, na eerdere premieverhogingen van 15-40%. “Sommige bedrijven betalen nog dezelfde premie als vorig jaar, bij andere is de premie verdubbeld.”
In deze branche moet er op het vlak van ‘schadeherstel’ nog veel gebeuren. Een uitdaging voor Interpolis, dat zich meer wil gaan toeleggen op dienstverlening in natura. Concrete stappen in die richting zijn de opzet van het Interpolis Verzuimnetwerk en de recente overname van arbodienst Commit Arbo. Verder moet de samenwerking met uitzendorganisatie Adecco zorgen voor snelle vervanging van ziek personeel van Interpolis-klanten. “Schadelastbeheersing is essentieel voor zowel Interpolis als voor de werkgever”, aldus bestuurslid Huub Hannen, die waarschuwt voor de ‘Pemba-bom’. “Bij ondernemers en hun adviseurs is nog onvoldoende duidelijk hoe groot het Pemba-probleem kan zijn. Zelfstandig ondernemers lopen hier een enorm bedrijfsrisico. Er dreigt een herhaling van de gang van zaken rond de ziektewet.”
Succesnummer
De omzetgroei van het schadebedrijf is grotendeels toe te schrijven aan de ‘Alles in één Polis’. Het aantal pakketpolissen voor particulieren steeg vorig jaar weer met ruim 10% tot 920.000. “Voor de zakelijke markt hebben we hoge verwachtingen van de onlangs geïntroduceerde Bedrijven Compact Polis.”
Een ander succesnummer is de lijfrentekoopsom, maar dan voor het levenbedrijf van Interpolis. De premie-omzet uit dit product steeg vorig jaar licht tot f 765 (760) mln. De premie-omzet van het gehele individuele levenbedrijf steeg met 14% tot f 3.464 (3.037) mln. Volgens bestuurslid Hannen heeft de consument zich vorig jaar met het oog op de nieuwe belastingplannen ingehouden. “Nu de plannen eenmaal duidelijk zijn, zien we een aantrekkende vraag. In de eerste drie maanden verkopen we meer lijfrentekoopsommen dan vorig jaar. Op jaarbasis zal dat een omzetverbetering van ongeveer f 100 mln worden.”
Interpolis zegt optimistisch te blijven over de jaren na de vrije lijfrentepremie-aftrek ter grootte van ruim f 6.000. “De consument zal verzekerd blijven sparen. Het zal alleen meer maatwerk van ons vragen, het wordt adviesgevoeliger. De hoeveelheid werk om tot dezelfde omzet te komen, zal toenemen.”
Rechtsbijstand
In het marktsegment van rechtsbijstandverzekeringen kende Interpolis een goed jaar. Het aantal polissen groeide met ruim 40.000, waardoor het brutopremie-inkomen 15% hoger uitkomt op f 68,3 (59,5) mln. Interpolis schrijft het succes grotendeels toe aan de lokale Rabobanken “die de mogelijkheden van de ‘Alles in één Polis’ intensief hebben benut”. Eén op de drie klanten met een ‘Alles in één polis’ – en dat zijn er zo’n 920.000 – heeft een verzekering voor rechtsbijstand.
De kosten voor behandeling van rechtsbijstandzaken stegen tot f 40 (33) mln. Het brutoresultaat daalde licht tot f 9 (11) mln.
Hommel directeur Schade Particulier
Jack Hommel (40) is per 1 april benoemd tot directeur van het particuliere schadebedrijf van Interpolis. Hij volgt daarmee Joop Kanen op, die eind vorig jaar het schadebedrijf verliet om de door Bert Brunninkhuis verlaten positie van directeur Leven Particulier te gaan bekleden.
Hommel is sinds juli 1998 directeur van Interpolis Rechtsbijstand. Die plaats wordt nu ingenomen door Gerard van Laarhoven (44), die manager Schadeservice was bij Interpolis Schade Particulier.
Jack Hommel.
Gerard van Laarhoven. Interpolis 1999 1998 % verschil brutopremies 6.318 5.476 +15,4 w.v. Sterpolis 128 121 +5,4 Hagelunie 121 115 +5,2 intermediair bedrijf 324 286 +13,3 resultaat voor belasting 412 370 +11,4 w.v. Sterpolis 15 13 Hagelunie 22 13 intermediair bedrijf 11 20 nettowinst 284 253 +12,3 eigen vermogen 3.519 2.706 +30,0 Leven brutopremies leven 4.357 3.713 +17,3 w.v. uit Nederland 3.572 3.356 +6,4 periodiek guldens 1.086 945 +14,9 periodiek beleggingen 996 734 +35,9 koopsom guldens 1.475 1.631 -9,6 koopsom beleggingen 901 403 +135,7 technisch resultaat 187 148 +26,4 Schade brutopremie schade 1.961 1.763 +11,2 w.v. uit Nederland 1.957 1.759 +11,3 ongevallen/ziekte 564 491 +14,9 motorrijtuigen 617 558 +10,6 brand 569 535 +6,4 aansprakelijkheid 93 88 +5,7 rechtsbijstand 84 73 +15,1 overig 35 17 +105,9 technisch resultaat 110 35 +214,3 ongevallen/ziekte 6,6 -4,4 motorrijtuigen WA 24,2 33,1 motorrijtuigen casco -13,2 -17,6 brand 72,7 22,0 aansprakelijkheid 6,6 -11,0 rechtsbijstand 8,8 11,0 overig 4,4 2,2

Reageer op dit artikel