nieuws

Internetomzet Univé wederom verdubbeld

Archief

Voor het derde jaar in successie heeft Univé de verkoop van verzekeringen via internet zo goed als verdubbeld. “En dit kannibaliseert nauwelijks onze reguliere productie”, benadrukt bestuursvoorzitter Edwin Velzel. “Het is grotendeels extra omzet die we via internet binnenhalen.”

In 2005 zijn naar schatting 75.000 polissen direct via www.unive.nl gesloten. Dat leverde zo’n _ 40 mln nieuwe premie op. Meest populair zijn verzekeringen voor de auto, ziektekosten en reis.
Internet is inmiddels goed voor 35% van de totale productie. “In 2004 zei ik dat we over vijf jaar zo’n 40% van onze productie via internet zouden verwerven. Nou, dat cijfer kan opwaarts worden bijgesteld, ik denk wel tot zo’n 70%”, aldus Velzel.
Naast scherp geprijsde producten schrijft Velzel het internetsucces toe aan het feit dat er geen interne belangenconflicten zijn. “Iedere klant die zich via internet aanmeldt, wijzen wij direct toe aan een van de 34 lokale onderlingen. Die kunnen bij wijze van spreken de volgende dag al service bieden, als dat wordt gevraagd. Ook al omdat de aanwas via internet nauwelijks invloed heeft op de reguliere productie, is er geen conflict met de onderlingen. We hebben vrij spel en dat is voor intermediairverzekeraars wel anders.”
VGZ
De nieuwe internetklanten wonen niet per definitie in de buurt van een Univé-onderlinge. Dat noopt des te meer tot een ruimer vestigingsbeleid. “Dat zou een mooi extraatje zijn aan samenwerking met VGZ. Daarmee zouden we ruime aanwezigheid in het zuiden van het land bereiken”, zo verwijst Velzel naar de eerder bekend geworden gesprekken met zorgverzekeraar VGZ (zie AM 3, pag. 1).
Volgens de Univé-topman is de status van die gesprekken nog steeds hetzelfde als enkele maanden geleden. “De gesprekken hebben een interessant karakter. Over een paar maanden is er meer duidelijkheid; we moeten onder meer nog de achterbannen raadplegen.”
Een fusie, zoals in 2002 al eens werd beoogd, behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Voordelen van de samenwerking kan Velzel wel opnoemen. “Wij zijn in Zorg te groot voor het servet, maar te klein voor het tafellaken. We zijn te groot om ons alleen op een regio – bijvoorbeeld Noord-Holland – te concentreren en te klein om landelijk goed zorg te kunnen inkopen. Op termijn zal schaalgrootte noodzakelijk zijn. VGZ heeft die schaalgrootte wel, maar mist die juist weer in de noordelijke provincies.”
Collectiviteiten
De overstap naar het nieuwe zorgstelsel heeft Univé veel zorgverzekerden gekost. De portefeuille slonk, ondanks 80.000 nieuwe (individuele) klanten, per saldo met 95.000 verzekerden tot 750.000 (inclusief het Defensie-contract).
Velzel wijt dat vooral aan “de sterk gecollectiviseerde markt, waarin partijen flink onder de kostprijs zijn gedoken met hun premies”. Univé (met een hoog percentage individueel: 85%) bood wel een scherpe premie voor de individuele basisverzekering, maar kon zich daardoor in de collectieve contracten minder lage premies veroorloven, met een verlies van 95.000 zorgverzekerden tot gevolg.
Velzel: “Voor 2007 zullen wij ervoor zorgen dat we zowel individueel als collectief tot de top-3 behoren qua prijs en prestatie. We denken het verzekerdenverlies dan ruimschoots te kunnen terugwinnen.”
Scherper premiebeleid
Bij een 11% hogere premieomzet van _ 1.719 mln realiseerde Univé in 2005 een brutowinst van _ 212 (164) mln. De lokale onderlingen zorgden voor een resultaat van _ 46 (38) mln. De centrale organisatie liet een brutowinst van _ 166 (126) mln noteren.
Zonder eenmalige baten en lasten steeg het laatste winstcijfer met _ 10 mln. Een van de bijzondere lasten is een voorziening van _ 39 mln voor de premie voor de basisverzekering. “Dat hebben we op aanbeveling van toezichthouder DNB gedaan”, aldus financieel directeur Jan Hennekam. “We hebben die aanbeveling maximaal ingevuld. Zelf denken we dat de voorziening veel groter is dan we maximaal tekort zullen komen.”
Voor het lopende jaar verwacht de Zwolse verzekeraar een aanzienlijk lager resultaat. Een “nog scherper premiebeleid” zal daar mede debet aan zijn.
Een voorbeeld daarvan is een nieuwe autoverzekering met lagere premies dan nu het geval is. De autopremies werden in 2005 overigens al twee keer verlaagd. Het effect van de lagere premies moet groei van de portefeuille opleveren. “In de eerste weken van 2006 merken we dat al. We koersen af op een groei van 7%.” De autoportefeuille van Univé telt nu 615.000 voertuigen.
Op de rol staat verder een nieuwe rechtsbijstandverzekering.
Arbeidsongeschiktheid
De premieomzet uit schadeverzekeringen steeg vorig jaar met 5% tot _ 403 mln. De beoogde groei was 10%, maar omdat de totale schademarkt in 2005 maar met 2% steeg, is Velzel toch tevreden.
Een nieuwe kans ziet Univé in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, en in het vervolg voor ziekteverzuimpolissen; de laatste worden nu voor risico van Aegon gesloten. “Op deze producten gaan we gas geven”, aldus de bestuursvoorzitter. “We hebben er een apart team op gezet en gaan dit onderdeel nieuw leven inblazen.” De investering loopt op tot zo’n _ 5 mln. “Het is een markt met behoorlijke marges. Die relatief hoge rendementen bieden ons ruimte. We zetten nog dit jaar een aov in de markt die voor het midden- en kleinbedrijf in de top-3 komt qua prijs/prestatie.”
Verkoop van de tak inkomensverzekeringen (goed voor circa _ 25 mln premieomzet) is niet meer aan de orde, meent Velzel. “We hebben het onderdeel wel tegen het licht gehouden, zoals we eerder bij de levensverzekeringen hebben gedaan.” Het levenbedrijf werd in 2003 verkocht aan Reaal. Afgelopen jaar haalde Univé, voor risico van Reaal, _ 27 mln premie binnen (+90%), vooral door de gestegen afzet van koopsompolissen.
Univé 2005 2004
Brutopremie 1.719 1.543
w.v. Zorg 1.196 1.043
Schade 403 386
(Storm)Her 22 23
Onderlingen 120 114
Brutoresultaat 212 164
w.v. Zorg 55 47
Schade 69 54
(Storm)Her 13 5
Onderlingen 46 38
Medewerkers 3.078
w.v. Centrale org. 1.696 1.620
Onderlingen 1.382
kleinbedrijf in de top-3 komt.”
Meer fraude, minder opbrengst
Univé heeft vorig jaar 344 keer een melding gedaan aan het Fraudeloket Verzekeringen van het Verbond van Verzekeraars. Een jaar eerder waren er 108 van dergelijke meldingen. Toen bespaarde Univé uiteindelijk _ 6 mln op onterechte claims/uitkeringen. Voor 2005 staat deze teller pas op _ 2 mln. Univé-topman Edwin Velzel, tevens voorzitter van de ‘fraudecommissie’ van het Verbond, verklaart het verschil: “In 2004 was er een brandschade van meer dan _ 1 mln bij en de zaken uit 2005 zijn nog niet helemaal afgewikkeld. Dat bedrag kan dus nog oplopen.”
Univé Rechtshulp
De Stichting Univé Rechtshulp verhuist volgend jaar naar een nieuw pand in Assen. De uitvoerder van de rechtsbijstandpolissen van Univé (365.000 in totaal, premieomzet _ 21 mln) groeit uit z’n jasje. De inmiddels 156 medewerkers handelden vorig jaar bijna 25.000 zaken af (+10%). Univé besteedde slechts 4,7% van de zaken uit, de helft minder dan in voorgaande jaren.
Compander
Het april 2004 verzelfstandigde expertise- en onderzoeksbureau van Univé heeft een resultaat van _ 1,1 mln behaald bij een 9% hogere omzet. Compander behaalde in twintig maanden tijd een omzet van _ 13 mln, waarvan _ 7,3 mln in 2005. Voor het lopende jaar wordt de omzet geschat op _ 7,9 mln, afkomstig uit inspectie, taxatie, schadevaststelling en fraudeonderzoek in de sectoren Motorrijtuigen, Brand/Varia en Letselschade. Vorig jaar is de dienstverlening uitgebreid met advocatuur.

Reageer op dit artikel