nieuws

‘Internet weinig geraadpleegd voor zorg en zorgverzekering’

Archief

Slechts 11% van de zorgverzekerden gebruikt – volgens Klantenmonitor Zorgverzekeringen – internet voor informatie over zorg en zorgverzekeringen.

Uit de onderzoeksresultaten over 2000 van Klantenmonitor Zorgverzekeringen, blijkt dat 35% van de zorgverzekerden gebruik kan maken van internet. Dat dit medium voor ‘zorg en zorgverzekering’ niet veel wordt gebruikt, kan volgens het onderzoek komen doordat het betreffende aanbod nog beperkt is. De ondervraagden willen het wel anders. Zo zou bijvoorbeeld 55% via internet algemene informatie bij verzekeraars willen opvragen, zou 47% mutaties willen doorgeven, en zou 40% declaraties willen indienen.
Maatwerk
Uit het onderzoek blijkt, dat zorgverzekerden trouw zijn aan hun verzekeraar. Ruim 80% beveelt hem aan bij anderen, 10% zou dat niet doen, en 10% heeft z’n twijfels. De tevredenheid stoelt voor 70% op de dienstverlening en voor de overige 30% op de verhouding prijs/kwaliteit.
De verzekerden verwachten dat hun verzekeraar in de toekomst meer maatwerk mogelijk maakt. Bovendien groeit de behoefte aan extra zorgservices. De verzekeraar zou bijvoorbeeld meer adviezen kunnen geven over artsen en ziekenhuizen.
Klantenmonitor Zorgverzekeringen is een periodiek onderzoek van Jan M. de Mos Management Consultancy (Soesterberg) dat werkt met een vast consumentenpanel van 7.500 gezinnen. De rapporten worden afgenomen door negen verzekeraars.

Reageer op dit artikel