nieuws

Intermediaire pensioenzorgen

Archief

De Federatie Koepel Organisaties voor Financiële Dienstverleners (FKO) en Pensioendesk Nederland zijn zeer bezorgd om de consequenties van de nieuwe Pensioenwet voor pensioenadviseurs.

De koepels, bij wie 4.000 tussenpersonen zijn aangesloten, vrezen dat de werkzaamheden van adviseurs worden beperkt. “In het ergste geval kan het kabinet van de ene op de andere dag onze dienstverlening beperken”, aldus Henk Doornewaard namens FKO en Pensioendesk. “Die onzekerheid is onaanvaardbaar.”
Hij wijst erop dat in de Pensioenwet geen enkele aandacht wordt besteed aan de positie van het intermediair. “Zorgwekkend.” Een uitzondering is artikel 32, dat stelt dat verzekeraars werkzaamheden kunnen uitbesteden. Doornewaard veronderstelt dat hier mede wordt gedoeld op werk van tussenpersonen. Als voorbeelden noemt hij het verzorgen van presentaties voor werknemers, het houden van spreekuren, het verstrekken van de pensioenbescheiden, het verwerken van personeelsmutaties en het doorvoeren van wijzigingen in de regeling.
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald welke werkzaamheden een verzekeraar níet mag uitbesteden. “In concreto betekent dit dat het kabinet, zonder de kamer te informeren, kan besluiten welke werkzaamheden het intermediair mag uitvoeren en welke regels daaraan worden gesteld”, aldus Doornewaard. De koepels hebben hun zorgen kenbaar gemaakt aan Kamerleden.

Reageer op dit artikel