nieuws

Intermediaire kernrelaties zeggen vertrouwen in Nuts op

Archief

Er is in het afgelopen weekeinde een vertrouwensbreuk ontstaan tussen Nuts Ziektekosten en een groep van 12 kernrelaties uit het intermediair, die samen een premie-omzet van ongeveer f 300 mln vertegenwoordigen. Als oorzaak van de breuk werd maandag genoemd de benoeming van Ohra-directeur drs R. Hinse in de directie van Nuts.

De groep kernrelaties, die wordt bijgestaan door L.H. Mos, oud-voorzitter van Zürich, had vorige week dinsdag bij de raad van commissarissen van Nuts een aantal wensen op tafel gelegd. Gezien de vrees voor een coup door Ohra (in hun ogen profiterend van de AWBZ-affaire rond Nuts), was één van de eisen dat er in het nieuwe directieteam van Nuts Ziektekosten geen directielid uit de Ohra-gelederen zou worden opgenomen.
Het intermediair zou donderdag 6 juli (gisteren dus) geïnformeerd worden over het dan bekende standpunt van de raad van commissarissen. Op vrijdag 30 juni vernam Mos evenwel bij geruchte, dat binnen Nuts een besluit was genomen over de samenstelling van de nieuwe directie. Om 23.00 uur die dag slaagde Mos erin contact te hebben met de voorzitter van de raad van commissarissen, drs J.W. Waal. Die bevestigde, dat Ohraman Hinse, met instemming van de ondernemingsraad, een ‘collegiale directie’ zal gaan vormen met de twee overgebleven directeuren M. Augustin en H. Luchtmeijer. Tot deze benoeming zou woensdag 5 juli formeel worden besloten. “De wijze van handelen, de voorgenomen directiesamenstelling, bevestigt het vermoeden dat kennelijk kost wat kost de fusie en de verdere invulling hiervan, uitsluitend volgens het door Ohra en de raad van commissarissen (Ohra/Nuts) bepaalde draaiboek voltrokken zal worden”, aldus Mos. “Hiermee geeft men duidelijk aan, dat het door de kernrelaties afgegeven signaal kennelijk toch niet als relevant voor de toekomst van Nuts Ziektekosten aangemerkt wordt.
“Bij voorbaat kansloos”
De groep van 12 kernrelaties houdt het als zodanig voor gezien. “Het is duidelijk, dat elke verdere vorm van collectieve signalering c.q. belangenbehartiging bij voorbaat kansloos is.”
Hieraan wordt door Mos nog suggestief toegevoegd: “Het intermediair zal individueel ongetwijfeld hieruit de voor haar en haar cliënten van belang zijnde conclusie trekken”. Toen de 12 kantoren op 16 juni een persconferentie hielden om uiting te geven aan hun bezorgdheid over een mogelijk “structurele verslechtering van de positie van de Nutsverzekerden”, circuleerde al de naam van Hinse, directeur bij Ohra, als beoogd opvolger van de geschorste Nuts-directievoorzitter drs D. Zijderlaan. In sommige media werd de benoeming in de afgelopen weken reeds als een voldongen feit opgevoerd, maar formeel was er afgelopen maandag nog steeds geen knoop doorgehakt.
Geen krediet
Er bestaat een (te) groot gebrek aan vertrouwen bij de betrokken assurantiekantoren in zowel de financiële kracht als de bedoelingen van Ohra.
Ook al blijft Ohra-topman D. Huesmann zeggen dat er stevige schotten tussen Nuts en Ohra zullen bestaan (“Mijn oprechte verzekering is, dat – in het belang van àlle verzekerden – de bedrijven gescheiden zullen worden gehouden”), ze vertrouwen het niet. De benoeming van drs R. Hinse tot eerste man bij Nuts moet ook in dat kader worden gezien. Het feit dat hij uit het management van Ohra komt, betekent volgens Mos dat Hinse geen krediet heeft bij het intermediair. Mos zei eind vorige week: “Nuts Ziektekosten moet het vertrouwen van het intermediair herwinnen. Daarom is het van het grootste belang, dat er rust komt en niet nog meer spanning”.
“Van geen enkel niveau”
De tussenpersonen hebben zich ook gestoord aan een uitlating van Huesmann in een interview met De Volkskrant. Hij zei daarin onder meer over de verzekeringsconsumenten:
“Sommige verzekerden zoeken graag zelf uit wat ze voor polis willen. Dat zijn de klanten voor de direct-writer. Maar anderen zijn wat gemakzuchtiger, die kiezen voor tussenpersonen”. Mos vindt deze beschrijving “van geen enkel niveau” en ziet er een bevestiging in van Huesmanns neerkijken op het intermediaire kanaal.

Reageer op dit artikel