nieuws

Intermediair ziet WFD-spoken

Archief

Bij talrijke tussenpersonen zijn de effecten van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) nog onvoldoende of helemaal niet duidelijk. Dit is assuradeurenbedrijf Eurolloyd deze week gebleken uit de reacties op een brief/e-mail die naar ruim 2.500 aangesloten kantoren is gestuurd. 

In de brief werd erop gewezen tijdig een WFD-vergunning aan te vragen via de Stichting Financiële Dienstverlening. “Dat de inschrijving bij de SER komt te vervallen, is voor velen schokkend nieuws”, ervoer Eurolloyd-topman Hans van Ommen. “Dat wij hen aanraden om zich bij de Stichting FD aan te melden, maakt sommigen erg boos omdat die stichting wordt gezien als een initiatief van NVA en NBVA en merkwaardig genoeg ziet men de stichting als een U-bocht lidmaatschap van deze verenigingen. En sommigen willen dat juist niet. Eurolloyd is inmiddels zelfs beschuldigd van partijdigheid.”
Aanvraag van een WFD-vergunning via de Stichting FD is goedkoper dan via toezichthouder AFM. Maar er blijkt diep wantrouwen tegen de stichting te bestaan. “Praten als Brugman helpt niet, want men snapt gewoon niet dat de stichting juist voor dat doel is opgericht: zodat ook ongebonden tussenpersonen gebruik kunnen maken van het initiatief”, aldus een verbaasde Van Ommen.

Reageer op dit artikel