nieuws

Intermediair ziet toegevoegde waarde van GIM nog niet in

Archief

Intermediair ziet toegevoegde waarde van GIM nog niet in

Nog geen 20% van de transacties loopt op dit moment via de Generieke Interface Manager (GIM), zo bleek tijdens het congres van het standaardisatie-instituut Sivi. Bij de oprichting drie jaar geleden stelde Sivi als doel dat dit jaar 80% van de transacties via de GIM zou verlopen. Reden voor Sivi om na te denken over zijn rol bij ketenintegratie.
Sivi-bestuursvoorzitter Niels Mourits begon zijn verhaal dan ook met wat het Sivi eigenlijk doet: een bijdrage leveren aan ketenintegratie door het creëren van standaarden om zo informatie-uitwisseling tussen verzekeraar en intermediair te faciliteren. “Het is vervolgens aan de markt om de faciliteiten van Sivi, de standaarden, op te pakken en te implementeren. Dit is zoals vandaag de dag de rollen liggen”, aldus Mourits.
Dat het Sivi kennelijk niet helemaal gelukkig is met die faciliterende rol blijkt uit het feit dat in het bestuur gesproken wordt over een mogelijke ‘regiefunctie’. Wat die regiefunctie dan precies in zou moeten houden, bleef in het midden. “Wij komen er snel op terug.”
Extranetten
Mourits vindt de kritiek dat extranetten de ketenintegratie ophouden niet terecht. “Als bij extranetten de GIM gebruikt wordt, wordt dubbele invoer voorkomen.” Met zijn NVA-pet op zei Mourits echter dat een tussenpersoon min of meer opgesloten wordt in het extranet voor een transactie en dat hij de andere verzekeraars met hun aanbod niet meer ziet.
Sivi-onderzoek
Het Sivi onderzoekt deze maanden de GIM-acceptatie in de markt. Geconstateerd wordt dat de markt veel weerbarstiger is dan bij aanvang van het Sivi werd verondersteld. “Geschat wordt dat tussen de 5% en 10% van alle transacties op dit moment via GIM wordt afgehandeld over de hele breedte van de intermediaire markt. Slechts 46% van het intermediair gebruikt GIM in de dagelijkse praktijk. Deze percentages staan in schril contrast tot de doelstelling van 80%”, zegt IG&H-adviseur Dick Jan Abbringh in een toelichting op het onderzoek.
Kritieke massa
Volgens Abbringh is de kritieke massa voor de doorbraak van ketenintegratie nog niet bereikt. Hij vergelijkt het met een sneeuwbal die de helling opgeduwd wordt en daarbij steeds groter wordt en dus ook moeizamer bovenkomt. “Maar als hij over de top gaat, gaat de sneeuwbal heel snel rollen”.
Verder constateert Abbringh dat de hoge investeringen en het lage aantal GIM-transacties een afwachtende houding bij verzekeraars veroorzaken. Volgens hem is wel iedereen overtuigd van de noodzaak en dat er geen alternatieven zijn. Uit het onderzoek zou verder naar voren komen dat de GIM te veel een doel op zich is geworden.
Gebruiksonvriendelijk
Uit het onderzoek blijkt ook dat tussenpersonen maar zeer gedeeltelijk de toegevoegde waarde van GIM inzien. Veel intermediairs (42% via extranet en 18% via fax) hebben er geen enkel probleem mee om gegevens dubbel in te voeren. “De oude werkwijze functioneert in hun ogen nog prima en er zijn weinig prikkels om het gedrag te veranderen. Verder ervaren de intermediairs het gebruiksgemak als beperkt”, aldus Abbringh.
Achterblijven
“Nog maar een beperkt aantal verzekeraars ondersteunen de GIM. Er is daarnaast een groot verschil in de snelheid waarmee verzekeraars GIM implementeren, zowel in de zin van aantal en type producten als in de zin van diepte van het proces”, aldus Abbringh.
“Van de respondenten maakt 20% geen gebruik van GIM omdat te weinig verzekeraars dit ondersteunen. Hoewel het extranetgebruik hoog is bij de verzekeraars Fortis (75% van de respondenten gebruikt Cockpit), NN (63%) en Delta Lloyd (48%) maakt minder dan de helft (45%) daarbij gebruik van de GIM.
Systeemhuizen
Volgens Abbringh is een veel gehoorde klacht dat de centrale rol van de systeemhuizen nog onvoldoende uit de verf komt. “Sommige systeemhuizen wachten met implementeren van GIM-modules tot er meer verzekeraars zijn die over de volle breedte GIM-transacties aanbieden. Ze laten verzekeraars betalen voor GIM-aansluiting, wat verzekeraars weer terughoudender maakt.” Verder constateert Abbringh dat de noodzakelijke innovatie bij systeemhuispakketten nog maar mondjesmaat op gang komt.
Regierol
Een andere klacht die uit de interviews naar voren is gekomen, is dat Sivi niet krachtig genoeg opereert en tussenpersonen, verzekeraars en systeemhuizen te weinig faciliteert. “Er is veel behoefte aan een marketinginsteek vanuit het Sivi, waar nu nog sterk een technische insteek wordt gekozen”, aldus Abbringh. Hij denkt dat de geplande workshops in het voorjaar van 2007 daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.
en ziet niet meer wat de andere verzekeraars te bieden hebben.”
met dubbele invoer. ”
Aegon en ACE
Aegon gaat vanaf 1 januari gebruik maken van de nieuwe berichtendienst ACE van ABZ, waarmee zowel transacties via GIM als via de ADN-postbussen afgehandeld kunnen worden via bestaande infrastructuur (zie ook AM. 20, p. 10). Aegon verwacht met de nieuwe dienst ongeveer _ 500.000 te besparen voor zijn tussenpersonen. De verzekeraar verstuurt jaarlijks miljoenen prolongatieberichten via elektronische weg. Tot nu toe betaalt zowel de verzekeraar als de tussenpersoon voor de kosten van verzenden en ontvangen van het bericht. De nieuwe dienst kent een abonnementstructuur.
Dubbelklik
Fortis ASR biedt consumenten met de webapplicatie Dubbelklik de mogelijkheid om op de website van hun tussenpersoon een premie te berekenen en een particuliere schadeverzekering te sluiten. Fortis ASR wil de gratis applicatie eind november aan het intermediair aanbieden via het extranet Cockpit.
MijnNN.nl
Nationale-Nederlanden laat alle aanvragen en mutaties voor het ZekerheidsPakketPariculieren alleen via het extranet MijnNN.nl lopen. Aanvragen en mutaties via fax en telefoon worden niet meer geaccepteerd. Ook hoopt de verzekeraar in december aan te sluiten op de GIM Resultatenservice en zal het net als Aegon gaan werken met de nieuwe berichtendienst ACE van ABZ.

Reageer op dit artikel