nieuws

Intermediair ziet ‘misbruik’ van Pensioenwet door verzekeraars

Archief

Het intermediair is bezorgd over het op grote schaal rechtstreeks communiceren met verzekerden door verzekeraars. Dat zou niet alleen het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) betreffen, maar ook eenzijdige wijzigingen in polissen. “Als we nu niets doen, gebeurt het over vijf jaar weer”, aldus Paul van der Heide, directeur van VH Pensioengroep.

Volgens Van der Heide, directeur van VH Pensioengroep, grijpen alle pensioenverzekeraars de ‘veegwet’ die onvolkomenheden in de Pensioenwet per 1 januari moet verhelpen, aan om een aantal andere zaken te regelen die niet direct voortvloeien uit die wet. “Er worden automatisch zogeheten C-polissen, waarbij de werknemer de verzekering kan voortzetten bij wisseling van werkgever, omgezet naar een zogeheten B- of Pensioenwet-polis, waarbij die rechten toekomen aan de werkgever. Dat is echter helemaal niet verplicht. Wel kan het schade berokkenen aan de verzekerde én aan de adviseur, die medeaansprakelijk kan worden gesteld als de werknemer later protesteert tegen de niet-gemelde wijziging.” Begin dit jaar maakte employee-benefitsvereniging Nefeb bij AXA al bezwaar tegen een dergelijke omzetting.
Geen koninklijke weg
Andere door Van der Heide gesignaleerde twijfelachtige omzettingen zijn het invoeren van een wachttijd voor nabestaandenpensioenen, het schrappen van de restitutie bij vooroverlijden op lopende contracten en het overstappen van intermediair- naar maatschappij-incasso. “Als ik een verzekeraar was, zou ik dat misschien ook allemaal doen. Het is een goede gelegenheid om je hele pensioenbedrijf Pensioenwet-proof te maken. Maar het is niet bepaald de koninklijke weg.”
Volgens Van der Heide heeft het intermediair geen capaciteit om alle wijzigingen in goede banen te leiden. “Een adviseur ontvangt geen vergoeding voor beheerswerkzaamheden. Dat zou misschien wel moeten; dan kan het intermediair de verzekeringnemer fatsoenlijk informeren. Eigenlijk hebben we nu geen keus en moeten we maar accepteren dat pensioenpolissen op deze manier worden aangepast. Dat is te gek voor woorden”, vindt Van der Heide. “En als we nu niets doen, dan gebeurt dit over vijf jaar weer.”
DGA’s
Theo Gommer, directeur bij Akkermans & Partners, kan zich eveneens voorstellen dat verzekeraars de ‘veegwet’ willen benutten om polissen ‘op te schonen’. “Een C-polis is onder de nieuwe wet geen optie meer. Het kan goed zijn om zo’n verzekering om te vormen. Daar is op zich niets tegen, maar het hoeft niet per se per 1 januari. Voor de maatschappij is het echter wel makkelijk.”
Gommer vindt dat directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) vanuit verzekeraars te veel worden aangespoord om hun pensioenpolis onder de Pensioenwet te brengen. “Er wordt dan een negatieve optie geboden: niet reageren betekent aanpassen aan de Pensioenwet. Dat kan verzekeraars op termijn een hoop problemen opleveren. Zo zit de wet niet in elkaar, ook al is het administratief het eenvoudigst. En op deze manier kan ik later mijn geld als dga altijd terughalen.”
Het bieden van een dga-clausule in pensioenpolissen, zoals Zwitserleven doet, is volgens Gommer niet afdoende: “Ik betwijfel of dat werkt. Zwitserleven zegt met die clausule eigenlijk: ‘Wij doen net of uw verzekering een polis is conform de Pensioenwet’, terwijl de dga juist niet onder die wet valt. Als het bedrijf over tien jaar failliet gaat, kan de curator volgens mij alsnog de pensioenpolis gebruiken voor het betalen van schuldeisers. Een rechter zal dan zeggen dat de dga tien jaar terug de kans had om zijn pensioen onder de Pensioenwet te brengen, maar dat niet heeft gedaan.”

Reageer op dit artikel