nieuws

Intermediair zal kantoor ook in de avonduren moeten openstellen

Archief

Tussenpersonen moeten ook ’s avonds bereikbaar zijn. Een onderzoek in opdracht van het assurantiekantoor Informatics & Insurances (I&I) in Voorburg leert dat consumenten in deze regio ook in de avonduren bij hun assurantietussenpersoon wil kunnen binnenlopen. PLI = Onderzoeker Frank Wigchert ging onder meer na welke factoren het publiek in Voorburg en directe omgeving van belang vindt bij zijn keuze voor een bepaalde tussenpersoon.

Een opvallende uitkomst is dat 59% van de in totaal 250 ondervraagden het wenselijk acht dat tussenpersonen ook ’s avonds te bereiken zijn. Wigchert verklaart deze wens uit het feit dat de meeste mensen overdag zelf een baan hebben en liever niet vrij nemen voor dit soort persoonlijke kwesties. Overigens kunnen veel tussenpersonen na afspraak ook ’s avonds worden bezocht.
Het onderzoek laat verder zien dat bijna driekwart (71%) van de geënquêteerden gebruik maakt van de diensten van het intermediair. Van de consumenten die geen gebruik maken van het intermediair zegt 30% geen behoefte te hebben aan een tussenpersoon: 27% noemt prijsvoordeel als belangrijkste reden, en eveneens 27% geeft een andere reden. Van de consumenten die niet van een tussenpersoon gebruik maken, kan 16% niet duidelijk maken waarom niet.
Vertrouwen
Het overgrote deel (82%) van de geënquêteerden zegt optimaal te zijn verzekerd. Slechts 6% weet dat zij niet optimaal verzekerd is. De resterende 11% heeft geen idee of het wel of niet optimaal verzekerd is.
De cijfers tonen aan, zegt Wigchert, dat verzekerden vertrouwen hebben in de kennis van hun tussenpersoon en/of verzekeraar en dat zij op de hoogte denken te zijn van de mogelijkheden op verzekeringsgebied.
De prijs van het verzekeringsproduct vindt geen van de ondervraagden onbelangrijk. Zelfs 35% vindt de prijs zeer belangrijk. Daarentegen acht 21% de prijs niet belangrijker dan andere factoren, zoals gemak en bereikbaarheid. Tot deze groep behoren vooral de ouderen.
Van de geënquêteerde consumenten vindt 78% snelheid in dienstverlening belangrijk tot zeer belangrijk. De factor gemak scoort minder goed: bijna 42% vindt gemak belangrijk en nog geen 30% vindt gemak niet doorslaggevend bij het sluiten van een verzekering.
De factor vakkennis wordt door het merendeel (59%) van de ondervraagden zeer belangrijk gevonden. Een kleine groep (ruim 8%) meent dat vakkennis minder terzake doet. Persoonlijk advies wordt door bijna 17% niet erg belangrijk gevonden. Deze groep geeft volgens Wigchert de markt voor direct-writers aan. Daar staat tegenover dat 42% persoonlijk advies juist zeer belangrijk acht.
De (telefonische) bereikbaarheid van tussenpersonen wordt door 66% belangrijk tot zeer belangrijk gevonden. Bijna 34% vindt dit niet zo belangrijk tot volledig onbelangrijk. Gezien de omvang van deze laatste groep vermoedt Wigchert dat een deel van de geënquêteerden de term bereikbaarheid uitsluitend geografisch hebben geïnterpreteerd.
Informatie
Het onderzoek besteedt ook aandacht aan de vraag of het publiek informatie op financieel gebied nodig heeft. De behoefte aan informatie over hypotheken en pensioenen is niet erg groot. Het lage percentage (30%) dat informatie hierover belangrijk vindt, verklaart Wigchert uit de gemiddeld hoge leeftijd van de Voorburgse bewoners. Zij hebben al in het verleden hun hypotheken en pensioenen geregeld. De grotere behoefte aan informatie over spaarregelingen (40%) komt volgens hem door de lage rentestand.
Informatie over de wijzigingen op het gebied van de sociale wetgeving, zoals de ANW, wordt door de Voorburgers over het algemeen niet nodig gevonden. Zo’n 19% bekent niet goed op de hoogte te zijn van de wijzigingen. Landelijke onderzoeken zouden een ander beeld te zien geven: de kennis van wijzigingen in de sociale wetten zou juist onvoldoende zijn. Wigchert meent dat dit wordt veroorzaakt door de gemiddeld hogere opleiding van de Voorburgers.
Een kwart van de ondervraagden is niet op de hoogte van mogelijkheden en beperkingen bij het aanwenden van de overwaarde van de eigen woning. Een vrijwel even groot percentage geeft aan behoefte te hebben aan inlichtingen over dit onderwerp.
Hoe heeft u uw verzekering afgesloten? bij tussenpersoon 27,6% bij tussenpersoon en direct-writer 26,0% bij tussenpersoon en bank 10,6% bij tussenpersoon, direct-writer, en bank 7,2% bij direct-writer 19,2% bij bank 7,2% bij direct-writer en bank 2,4% Waarom is de verzekering niet via een tussenpersoon afgesloten? geen behoefte aan tussenpersoon 30% voordeliger zonder tussenpersoon 27% andere reden 27% geen reden 16%

Reageer op dit artikel