nieuws

Intermediair worstelt nog steeds met vacatureprobleem

Archief

Intermediair worstelt nog steeds met vacatureprobleem

Het vacatureprobleem waar de verzekeringsbranche nu al geruime tijd mee worstelt, lijkt dit jaar niet af te nemen. Zowel de NVA als de NBVA melden grote aantallen openstaande vacatures.
Bij de NVA-leden staan ongeveer duizend vacatures langdurig open en bij de NBVA schat men dat één op de twee assurantiekantoren langer dan drie maanden een vacature open heeft staan, waar dit vorig jaar nog één op de vier kantoren betrof.
Beide branche-organisaties proberen de vijver waarin gevist wordt groter te maken. Daartoe worden allerlei initiatieven ontplooid. Schoolverlaters (van mbo- en hbo-scholen) zijn de belangrijkste doelgroep.
NVA
De NVA houdt elk jaar onder haar leden een enquête over de bedrijfsvoering. Vorig jaar werden vragen gesteld over het vacatureprobleem bij het intermediair. De resultaten waren verontrustend.
Liefst 56% van de kantoren blijkt problemen te hebben met het aantrekken van personeel.Slechts 13% van de leden meldt dat er sprake is van een groot verloop. Bij kleinere kantoren is het verloop minder dan bij de grotere.Er zijn opvallend genoeg meer vacatures voor binnendienst- dan voor buitendienstfuncties. Voor de buitendienstfuncties wordt in 60% van de gevallen gezocht naar een kandidaat op hbo-niveau. Voor de binnendienst wordt voornamelijk mbo gevraagd.Voor de vervulling van de vacatures schakelt gemiddeld 39% van de kantoren een wervings- en selectiebureaus in.Actief adverteren is ook een veelgebruikt middel om de vacatures op te vullen (33%).Hogere lonen (15%) en betere secundaire arbeidsvoorwaarden (22%) worden als middel genoemd om de aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten;De helft van de ondervraagden zegt met stijgende loonkosten te maken te hebben.Slechts 7% doet concessies aan de kwaliteit van het personeelsbestand door de ervaringseisen lager te stellen om zo aan voldoende personeel te komen.Initiatieven
De NVA neemt een aantal initiatieven om haar leden te helpen dit probleem onder de knie te krijgen. Allereerst werd vorig jaar een samenwerkingsverband gestart met het wervings- en selectiebureau Entrance uit Baarn. Onder de naam Ensurance worden diensten aangeboden op het gebied van werving- en selectie. Overigens onder de duidelijke afspraak dat geen medewerkers niet bij andere NVA-kantoren of NBVA-kantoren mensen worden weggehaald. Volgens Jan Schrijver (Huibers Instituut) loopt Ensurance goed. Maar zij hebben last van de dunne spoeling op de arbeidsmarkt. Hij geeft aan dat wellicht detachering een oplossing kan bieden. “In de IT-branche werkt dat goed”, aldus Schrijver. Martin Hesselberth (Ensurance) denkt heel specifiek aan het omscholingstraject. “We zijn nadrukkelijk aan het kijken of daar mogelijkheden voor bestaan. Het verkeert nu in conceptfase, maar als dat daadwerkelijk van de grond komt, zal Ensurance daar een aparte BV voor oprichten.” Op dit moment zijn via Ensurance zes mensen geplaatst bij een NVA-kantoor.
Werken en leren
Een ander initiatief is wat NVA-beleidsmedewerker Tim Schoonbergen ‘het Ichtus-concept’ noemt: de combinatie van werken en leren. Studenten kunnen aan de Ichtus Hogeschool de afstudeervariant Insurance & Financial Planning volgen. Na het propedeuse jaar wordt vervolgens elk jaar gedurende een periode van vijf maanden drie à vier dagen per week stage gelopen bij een verzekeraar of assurantiekantoor.
“Dit concept is echt een beleidslijn binnen de NVA”, aldus Schoonbergen. “We willen schoolverlaters in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken en investeren daar een belangrijk deel van onze middelen en mogelijkheden in.”
Ten slotte is er het ‘Dijkhuis-traject’ waarbij met behulp van subsidiegelden werklozen omgeschoold worden voor het assurantievak. Het is de bedoeling dat hun stageplaats uiteindelijk hun definitieve werkplek wordt.
De jongerenkrant ‘That’s4sure’ is een initiatief dat onlangs van start ging. Hiermee wordt aan kantoren de mogelijkheid geboden vooral jongeren te werven voor een baan in de verzekeringsbranche onder het motto ‘omdat de verzekeringswereld meer te bieden heeft dan je denkt’.
NBVA
Ook de NBVA-leden kampen in groten getale met het vacatureprobleem. De initiatieven van de NBVA lopen voor een deel parallel met die van de NVA.
De NBVA richt zijn blik, net als de NVA, heel nadrukkelijk op schoolverlaters en neemt daarom deel in het initiatief van de Ichtus Hogeschool. In het Dijkhuis-traject nemen NBVA-kantoren eveneens een deel van de stageplaatsen voor hun rekening. Verder praat de NBVA met hbo- en mbo-instellingen om de schoolverlaters te interesseren voor het vak.
Met het landelijk opleidingsinstituut voor de verzekeringsbranche SVV en de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) wordt een vinger aan de pols gehouden waar het aansluiting van de theorie op de praktijk betreft. Er is overleg over de inhoud van de cursussen en welke nieuwe cursussen eventueel ontwikkeld moeten worden.
Link BPS
Een initiatief dat sterk lijkt op het Ensurance-verhaal van de NVA, maar een stapje verder gaat, is de samenwerking met Link BPS. Link BPS biedt ondersteuning bij werving en selectie, maar levert daarnaast diensten aan op het brede gebied van Personeel & Organisatie (P&O). De samenwerking die beide organisaties overeengekomen zijn betreft full scale P&O-dienstverlening. Hierbij moet gedacht worden aan arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, werving & selectie, opleidingen, beoordelingen enzovoorts.
Het pakket valt voor NBVA-leden uiteen in twee gedeelten. Ten eerste is er een P&O informatie- en helpdesk, een eerstelijns adviesdienst waarbij via de telefoon ondersteuning wordt geboden op allerlei gebied. Het tweede gedeelte bestaat uit werving- en selctieopdrachten die rechtstreeks aan Link BPS worden verstrekt en waar een tarief voor in rekening wordt gebracht.
Uit een rondje dat de NBVA heeft gemaakt langs een aantal kantoren, blijkt dat de samenwerking goed aanslaat. De vraagstelling aan het bureau is divers en varieert van het opzetten van een beloningssystematiek tot het daadwerkelijk werven van met name buitendienstmedewerkers. Hier geldt dat er niet onder elkaars duiven mag worden geschoten, ofte wel: geen medewerkers wegkapen bij een ander kantoor. Een dergelijke aanpak wordt als schadelijk voor de markt beschouwd.
De NVA probeert met de flitsend ogende jongerenkrant ‘That’s4sure’ de jeugd warm te maken voor het vak.

Reageer op dit artikel