nieuws

‘Intermediair wil meer overleg met rechtsbijstandverzekeraar’

Archief

Rechtsbijstandverzekeraars dienen eerst telefonisch overleg plegen met het intermediair voordat zij een verzoek tot rechtsbijstand afwijzen. Deze aanbeveling doet adviesbureau Dullemond & Oosterbaan.

Bij bedrijfs- en gezinsrechtbijstandverzekeringen komt het regelmatig voor, dat tussenpersonen – onder verwijzing naar de polisvoorwaarden – nul op het rekest krijgen van de rechtsbijstandverzekeraar, zegt D & O.
De ‘formele’ brief die de rechtsbijstandverzekeraar daarover stuurt naar het intermediair is veelal sterk juridisch van karakter en laat weinig ruimte voor nuancering. Uit onderzoek is volgens D & O naar voren gekomen, dat 61% van de geënquêteerde tussenpersonen het op prijs zou stellen als vóór het afwijzen van een aangemelde zaak eerst telefonisch overleg is geweest met de rechtsbijstandverzekeraar.
“Door dergelijke procedure-afspraken te maken, kunnen eventuele verkeerde interpretaties van de verzekeraar worden hersteld. Tevens wordt voorkomen dat de tussenpersoon voor een voldongen feit wordt gesteld”, aldus D & O.

Reageer op dit artikel