nieuws

Intermediair wil labelproducten vaak alleen vanwege eigen naam

Archief

Intermediair wil labelproducten vaak alleen vanwege eigen naam

Assurantiekantoren zijn met name gecharmeerd van labelproducten vanwege de eigen naam. Dit blijkt een onderzoek door het adviesbureau D&O in Hoevelaken.
D&O enquêteerde ruim 450 assurantiekantoren (respons 60%) naar onder meer de distributie van verzekeringen onder eigen naam. Van de responderende kantoren, veelal met tien of meer medewerkers, geeft 22% aan gebruik te maken van labelproducten uit oogpunt van onafhankelijkheid (58%), naamsbekendheid (57%), portefeuillebescherming (38%), betere verhouding prijs/kwaliteit (26%) en tegemoetkoming aan individuele wensen van clinten (25%). “Labelproducten worden als een belangrijk marketinginstrument gebruikt”, onderstreept D&O.
Verschillen
Bijna driekwart van de geënquêteerde tussenpersonen geeft aan vanwege de ‘eigen naam’ voor een labelproduct te hebben gekozen. Label- en maatschappijproducten kunnen verder verschillen in premie (40%), dekking (39%), eigen risico (19%) en prijsflexibiliteit (17%).
Het grootste deel van het intermediair geeft overigens aan in de komende jaren meer gebruik te gaan maken van labelproducten: van de bestaande gebruikers wil 87% in de komende drie jaar meer eigen producten op de markt brengen en 79% verwacht dat verzekeraars meer producten aanbieden die door het intermediair onder eigen naam kunnen worden verkocht.
Volmachten
Onder meer vanwege deze profilering richting relaties maken assurantiekantoren ook in toenemende mate gebruik van volmachten van verzekeraars, constateert D&O.
Van de responderende kantoren geeft 18% aan een of meer volmachten te hebben. Eenzelfde percentage heeft zes of meer volmachten, 14% heeft twee volmachten, 14% heeft drie volmachten, 19% heeft vier volmachten, en 17% heeft vijf volmachten van verzekeraars. Het gemiddelde aantal ligt rond vier, aldus het adviesbureau.
De motieven om volmachten te hebben, variëren nogal: snelheid in dienstverlening (84%), betere presentatie naar klant (64%), meer kwaliteit (64%), extra opbrengst (61%), zelfstandigheid (56%) en betere relatie met de verzekeraar (19%). De nadelen zijn: administratieve consequenties (63%), gewijzigde relatie met niet-volmachtverzekeraars (35%) of klant (14%), en verplichtingen naar verzekeraar (13%).
Het grootste deel (68%) van de onderzochte kantoren heeft meer dan vijf jaar ervaring met volmachten; een klein percentage (7%) heeft minder dan een jaar geleden de eerste volmacht gekregen. Een kwart van de kantoren die nu geen volmachten heeft (82%), zegt binnen drie jaar dit alsnog te willen hebben, bij voorkeur van een grote bestaande maatschappij (73%). Van de kantoren met volmachten, geeft 70% aan dit aantal uit te gaan breiden.
Bijna 40% van de tussenpersonen zegt met de volmachtportefeuille een hoger technisch resultaat te behalen dan met de provinciale tekening.
Het volledige enquêterapport is verkrijgbaar bij D&O, postbus 44, 3870 CA Hoevelaken. De kosten bedragen f 32,50, incl, btw en verzendkosten.
Brutosalaris medewerkers intermediair in de lift
De brutosalarissen van binnendienstmedewerkers werkzaam bij assurantiekantoren zijn ten opzichte van vorig jaar met gemiddeld 5% gestegen. Van de onderzochte kantoren heeft bijna driekwart de salarissen opgetrokken; 26% spreekt van stabilisatie van de lonen. Het salaris van buitendienstpersoneel is door 60% van de kantoren verhoogd; 39% heeft de verdiensten bevroren op het peil van 1996. Voor de totale groep komt de groei neer op gemiddeld 6%. Voor het komend jaar wordt gerekend op een groei van het brutosalaris van gemiddeld 4,2% voor medewerkers in de binnendienst en van gemiddeld 5,1% voor werknemers in buitendienst, aldus het onderzoek.

Reageer op dit artikel