nieuws

Intermediair wil geen prijsconcurrentie met RoZeker ten koste van

Archief

provisie

Het intermediair rekent erop dat intermediair-verzekeraars de prijsconcurrentie aangaan met RoZeker, de nieuwe levensverzekeraar van Robeco. De meerderheid wil dit echter niet als het ten koste gaat van zijn provisie.
Deze conclusie mag worden getrokken uit een enquête van adviesbureau D&O onder assurantiekantoren. Het onderzoek is gehouden onder 350 kantoren van de D&O-enquêtegroep. Na 4 werkdagen was de respons 52%.
Van de respondenten is 89% groot voorstander van een concurrerend koopsomtarief, maar 52% wil dit niet ten koste laten gaan van de provisie. Wel zegt 31% “overleg te gaan plegen met primaire verzekeraars hoe de concurrentie het hoofd kan worden geboden”.
Verder verwacht 64% van de kantoren dat cliënten zich in de toekomst tot RoZeker wenden. Vooral de grotere kantoren (5-10 medewerkers) houden rekening met een ‘zuigend effect’ van de nieuwe direct-writer. Liefst driekwart van deze kantoren verwacht dat cliënten bij hen zullen weglopen. Bij de kleinere kantoren (t/m 2 medewerkers) is dat 48%.
Ruim 80% van de assurantiekantoren is er van overtuigd dat andere direct-writers, zoals Centraal Beheer en Postbank binnenkort “de kostenstructuur van RoZeker zullen volgen” en met een vergelijkbaar koopsomtarief zullen komen.
Uit het onderzoek kwam ook naar voren, dat 55% van de kantoren vooral koopsommen sluit waarbij de uitkering is gegarandeerd. Opvallend is dat NVA-leden (59%) vaker gegarandeerde koopsomposten sluiten dan NBvA-leden (49%). Bijna de helft van de betrokken kantoren geeft aan koopsommen te sluiten waarbij wordt belegd in fondsen. Zo’n 65% adviseert cliënten om koopsommen te nemen met variabele einddatum met het oog op een zo flexibel mogelijke oudedagsvoorziening.

Reageer op dit artikel