nieuws

Intermediair wacht op Internet- toepassingen van verzekeraars

Archief

Het verwerven van nieuwe klanten wordt als grootste kans gezien bij het gebruik van internet. Efficinecy en dienstverlening zijn volgens het intermediair de belangrijkste toepassing van Internet. Dit blijkt uit een onderzoek dat Falcon Leven heeft gehouden onder tussenpersonen.

Het ‘Nationaal Internet-onderzoek assurantie-adviseurs’ is uitgevoerd door Tillinghast-Towers Perrin en werd gehouden onder drieduizend tussenpersonen. Het aantal respondenten was 454.
Eén van de vragen uit de enquête luidde: “Ziet het intermediair door de komst van Internet overwegend kansen of bedreigingen? Bijna 85% geeft aan dat het vooral kansen voor zichzelf ziet weggelegd. Het betreft dan vooral grotere kantoren. Als grootste kans wordt gezien het bereiken van nieuwe klanten (38%). Betere dienstverlening aan bestaande klanten (30%) kwam op een goede tweede plaats en efficiency en verbetering van bedrijfsprocessen (28%) eindigde op de derde plaats.
Als grootste bedreiging wordt gezien de toename van concurrentie van nieuwe aanbieders (33%), de druk op de prijzen ziet 27% als een bedreiging en 24% noemt hier het directe contact tussen verzekeraar en consument.
Van de respondenten geeft 67% aan gebruik te maken van Internet-technologie; 23% verwacht binnen drie jaar gebruik te maken van Internet-technologie. Toch nog 1% zegt in het geheel geen gebruik te maken van deze technologie en nog eens 9% wacht af. Als voornaamste redenen voor het huidige gebruik worden efficiency en dienstverlening genoemd.
Eén van de vragen uit de enquête luidde: “Wat verwacht u van verzekeraars op het gebied van Internet?. Zo’n 75% verwacht dat de verzekeraar toepassingen ontwikkelt om de administratieve processen tussen intermediair en de verzekeraar te verbeteren en is ook bereid de eigen organisatie daarop aan te passen. Van de 454 respondenten vindt 25% dat verzekeraar en tussenpersoon samen moeten investeren in de mogelijkheden van Internet, en 13% vindt dat de verzekeraar moet investeren in kennis en middelen. De overgebleven 5% verwacht helemaal niets van de verzekeraar op dit gebied.
De uitkomsten van het onderzoek werden door Falcon-directeur Edzo Doeve bekend gemaakt tijdens een studiemiddag ‘Het intermediair connected’, waar driehonderd tussenpersonen aanwezig waren.

Reageer op dit artikel