nieuws

‘Intermediair riskeert SER-inschrijving bij opstrijken tipgeld letselschadebureaus’

Archief

Het door een tussenpersoon opstrijken van tipgeld voor doorverwijzing van een letselslachtoffer naar een schaderegelingsbureau kan wel degelijk in strijd zijn met de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). Dit stelde prof. mr J.H. Wansink vorige week donderdag tijdens de studiedag ‘Actuele ontwikkelingen in de schaderegelingspraktijk’ in Maarssen.

Omdat het bij een dergelijke doorverwijzing gaat om het verhaal van schade die niet gedekt is onder een tot de portefeuille van de tussenpersoon behorende verzekering, geldt niet het verbod ex artikel 13 Wabb tot het genieten van andere inkomsten dan provisie.
Wansink vindt evenwel dat het ontvangen van tipgeld toch in strijd kan zijn met de Wabb; dit met name wanneer de tussenpersoon zijn klant niet informeert over het zelf ontvangen van een geldelijke beloning voor het doorverwijzen. “Hij schaadt dan namelijk het vertrouwen dat de klant in hem stelt en daarmee het aanzien van de stand der tussenpersonen in de zin van artikel 4 van de Wabb. Zeker wanneer het ‘tippen’ een meer dan incidenteel karakter krijgt, kan dit een grond zijn voor doorhaling in het SER-register (art. 8 Wabb)”, aldus Wansink.
Aanbeveling NVA
In het jongste nummer van Verzekeringsrechtelijke Berichten heeft Wansink geschreven, dat de aanbeveling die de NVA op dit punt aan haar leden heeft gedaan, alle steun verdient.
Die aanbeveling houdt in: 1. Aanvaard geen tipgeld voor doorverwijzing naar een letselschaderegelaar; 2. Onderwerp een letselschaderegelaar of -bureau eerst zorgvuldig aan een kwaliteitscontrole voordat u doorverwijst; 3. Let daarbij op het feit of de letselschade-expert is aangesloten bij een vereniging die toeziet op de deskundigheid van haar leden; 4. Vraag NVA-collega’s naar hun ervaringen met letselschade-experts.
Wansink: “Hij schaadt het aanzien van de stand der tussenpersonen”.

Reageer op dit artikel