nieuws

Intermediair profileert zich niet optimaal in financiële diensten

Archief

Veel tussenpersonen gebruiken lang niet alle beschikbare ‘informatiedragers’ om bekendheid te geven aan hun dienstverlening op het gebied van hypotheken, sparen, en financieringen. Dit blijkt uit onderzoek van CDK Bank.

Aan het onderzoek ‘Financiële Thermometer’, is meegewerkt door bijna 100 tussenpersonen, die actief zijn in financiële diensten. Het onderzoek wordt elk kwartaal herhaald.
Promotie en reclame
Volgens CDK zijn briefpapier (79%), visitekaartjes (71%) en rekeningen (63%) de hoofdmiddelen waarmee het intermediair zijn financiële diensten afficheert. Een klein percentage (27%) maakt daarvoor ook gebruik van enveloppen.
Het exterieur en interieur van het kantoor, waarin de tussenpersoon is gevestigd, wordt minder gebruikt om financiële diensten aan te prijzen. Uitgezonderd het folderrek (91%) scoren andere middelen lager: etalage (55%), reclameborden (52%), balieborden (49%), vitrines (42%), naamborden (41%), en lichtreclame (40%).
Reclame voor financiële diensten wordt gemaakt met behulp van advertenties (92%), nieuwsbrieven en bijsluiters (70%), vermelding in telefoonboek (59%), kalenders (55%), en reclameborden langs sportvelden (49%). Andere middelen, zoals bedrijfsbrochures, pennen, sportkleding, agenda’s, aanstekers, en lichtbakken aan een lantaarnpaal scoren lager.
Groei in hypotheken
Uit het onderzoek blijkt verder, dat bij 85% van de kantoren de inkomsten uit financiele diensten zijn toegenomen. De gemiddelde groei zou 39% bedragen.
Het grootste aandeel in deze groei hebben provisies uit hypotheken, die bij 81% van de kantoren zijn toegenomen, stelt CDK Bank. De gemiddelde toename van hun hypotheekprovisies ten opzichte van 1993 is 66%.
De provisies uit financieringen (doorlopend krediet en persoonlijke lening) zijn bij iets meer dan de helft van de geënquêteerde kantoren gestegen. De gemiddelde groei in provisies bij deze bedrijven bedroeg 43% (tot 5 werknemers), resp. 74% (meer dan 5 werknemers).
Toename spaarprovisie
Het aandeel van de spaarprovisie in de totale inkomsten uit financiële diensten neemt gestaag toe, concludeert CDK Bank. Bij 55% van de kantoren is de spaarprovisie toegenomen; hun gemiddelde toename beliep 52% (tot 5 werknemers), resp. 63% (meer dan 5 werknemers).
Het aantal klanten zou met gemiddeld 29% zijn gestegen. De groei van de kantoren met meer dan 5 werknemers (+43%) is twee keer zo groot dan bij kleinere bedrijven (+23%).

Reageer op dit artikel