nieuws

Intermediair ontstemd over disfunctioneren Guardian (AXA)

Archief

Een groep tussenpersonen heeft de handen ineengeslagen om de ‘chaotische toestanden’ bij het voormalige Guardian (sinds april AXA) gezamenlijk te lijf te gaan. Uitkomst van een overleg is een pakket met dringende vragen en eisen.

De groep ontstemde tussenpersonen schetst een weinig verheffend beeld van de jongste AXA-aanwinst: mutaties worden niet uitgevoerd, aanvragen blijven maanden liggen en medewerkers lijken geen flauw benul te hebben wat er van hen verwacht wordt.
De wanorde bij het voormalige Guardian werd de afgelopen maanden dermate storend dat een club van tien ‘grote tussenpersonen’ (naar eigen zeggen samen goed voor grofweg eenvijfde van Guardian’s premie-omzet) in crisisberaad bijeen kwamen.
Verhuisdozen
Theo Deur van het Leersumse Deur Assurantiën, licht toe: “Het lijkt alsof er sinds de fusie van 1 april nog maar weinig wordt uitgevoerd. In diezelfde maand heb ik mutaties op verzekerde wagenparken doorgegeven, en die zijn zelfs nú nog niet verwerkt. We hebben begrepen dat er een enorme berg verhuisdozen bij AXA in de gang staat met stukken die allemaal nog moeten worden overgezet naar het AXA-automatiseringssysteem. Met andere woorden: het is er één grote chaos.”
Ook toezeggingen die AXA voorafgaand aan de fusie schriftelijk heeft gedaan aan het betrokken intermediair, worden niet nagekomen waardoor er onder meer sprake is van onacceptabele premiesprongen bij met name bedrijfs- en bestelauto’s.
Het intermediair heeft een waslijst van klachten en eisen opgesteld. Zij pleiten onder meer voor: betere telefonische bereikbaarheid (‘een groot aantal medewerkers weet waarschijnlijk wel hoe voicemail werkt, maar handelt daar niet naar’); een betere begeleiding van het conversietraject naar AXA; snellere verwerking van polissen; en tot slot een zo spoedig mogelijk te houden onderhoud met de AXA-directie.
Eén klacht van de club van verontruste tussenpersonen wijst op de grote verschillen in premie tussen Guardian- en AXA-posten. “In een aantal gevallen blijkt dat een compleet AXA-pakket ongeveer f 500 goedkoper uitvalt dan afzonderlijke Guardian-polissen. Dit betekent echter ook minder provisie en bovendien veel meer aanloopkosten. Er zijn ook regio’s waar premiestijgingen motorrijtuiigen voorkomen van 40%. Dat is niet acceptabel.” De tussenpersonen eisen een vergoeding van ten minste f 100 extra per omzetting naar een AXA-pakketpolis.
Excuses
In een reactie zegt AXA een groot deel van de klachten van het intermediair te herkennen. De verzekeraar heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. Er zijn inmiddels diverse maatregelen genomen om de probleemsituatie vóór 15 september op te lossen. “De achterstand is de afgelopen periode enorm opgelopen. De mutatie-werkvoorraad is nog nooit zo groot geweest. Twee dedicated teams werken momenteel fulltime, twaalf uur per dag aan het wegwerken van voorraden. Vanaf 1 oktober zal overgegaan kunnen worden op dagverwerking”, schrijft manager sales Jan van de Veen.
Mei vorig jaar nam de Franse moeder van AXA Nederland het Britse verzekeringsbedrijf Guardian over. Als gevolg daarvan werden de Nederlandse activiteiten van Guardian (gevestigd in gebouw ‘De Coener’ te Amsterdam met een premie-inkomen van f 49,5 mln, waarvan 65% uit motorrijtuigen) afgelopen april ingevoegd bij AXA Nederland. Binnen een jaar wil AXA de Guardian-portefeuille volledig geïntegreerd hebben.

Reageer op dit artikel