nieuws

Intermediair moet onderzoek doen bij afkoop levenpolis door ex-partner

Archief

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft een tussenpersoon veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van _ 160.000 aan een vrouw, omdat hij geen nader onderzoek heeft verricht toen haar ex-partner twee levensverzekeringen die op haar naam stonden, af wilde kopen.

De ex-partner vraagt de tussenpersoon per brief de twee levenpolissen die op naam van de vrouw staan, op te zeggen en de waarde over te maken op de rekening van hun negenjarige zoon. Hierbij meldt hij voor de jongen een ander vestigingsadres dan dat van de moeder. Bij de brief zit een kopie van het paspoort van de vrouw en een zogeheten verklaring van algehele machtiging met daaronder de handtekening van de vrouw.
De vrouw doet bij de politie aangifte van valsheid in geschrifte en verklaart nooit een dergelijke machtiging gegeven te hebben. Uit forensisch onderzoek door de regiopolitie Kennemerland blijkt later dat haar handtekening op de machtiging is aangebracht met een inkjetprinter en dat het origineel waarschijnlijk wel vervaardigd is door de vrouw.
Verifiëren
De vrouw claimt dat de bij de verzekeringsadviseur gesloten polissen niet rechtsgeldig zijn afgekocht en vordert in hoger beroep een schade van _ 160.000: de waarde van de twee polissen. De tussenpersoon had volgens haar de opdracht van de man om de polissen voortijdig te beëindigen, bij haar moeten verifiëren.
Het Amsterdamse gerechtshof oordeelt dat de tussenpersoon nader onderzoek had moeten verrichten. Vooral omdat de man in de brief vermeldde, het origineel van de polissen niet te kunnen overleggen. Ook het feit dat de zoon een ander vestigingsadres heeft dan de vrouw, speelt daarbij een rol. Door geen nader onderzoek te verrichten heeft de tussenpersoon jegens de vrouw onzorgvuldig en onrechtmatig gehandeld, aldus het gerechtshof.

Reageer op dit artikel