nieuws

Intermediair mag medisch dossier alleen richten aan medisch adviseur

Archief

Een tussenpersoon mag een medisch dossier niet zomaar naar het algemene postbusnummer van een verzekeraar sturen, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van Toezicht Verzekeringen. Op de envelop moet duidelijk staan voor wie deze bestemd is en dat het medische gegevens betreft.

De eerste violiste van een orkest raakt door een gehoorbeschadiging arbeidsongeschikt. Zij stelt haar werkgever, het orkest, aansprakelijk. Het orkest heeft via een tussenpersoon een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gesloten.
Op verzoek van het orkest vraagt de vrouw de arbodienst om haar medisch dossier aan de verzekeraar op te sturen. De bedrijfsarts richt het echter aan de medisch adviseur van de tussenpersoon. In de begeleidende brief staat bovenaan ‘medisch geheim’ vermeld.
Privacy geschonden
De tussenpersoon stuurt het dossier door naar het algemene postbusnummer van de verzekeraar, zonder te vermelden voor wie het dossier bestemd is. Ook wordt niet doorgegeven dat het om medische gegevens gaat die alleen bestemd zijn voor de medisch adviseur van de verzekeraar.
Het is de violiste niet duidelijk of de brief van de bedrijfsarts wel is meegestuurd en of haar dossier wel in een gesloten envelop verstuurd is. Haar advocaat stuurt twee brieven naar de tussenpersoon waarin om opheldering gevraagd wordt. De brieven worden echter niet beantwoord. Omdat ze vindt dat de tussenpersoon onzorgvuldig met haar medisch dossier is omgegaan en haar privacy geschonden is, dient ze een klacht in bij de Raad van Toezicht.
Vakantie
De tussenpersoon verweert zich door te melden dat hij de medische gegevens sowieso niet had mogen ontvangen. Het is volgens hem hoogst ongebruikelijk dat een tussenpersoon een medisch adviseur in dienst heeft.
Bovendien vindt hij het vreemd dat de bedrijfsarts het naar hem heeft gestuurd: verzekerden laten gelaedeerden namelijk altijd een machtiging ondertekenen waarmee de medisch adviseur van verzekeraar informatie kan opvragen bij de behandelend arts.
Wel geeft hij toe dat er een fout is gemaakt. Tijdens de vakantie van de senior-schadebehandelaar is het medisch dossier terechtgekomen bij een schadecorrespondente die pas vier maanden in dienst was. De tussenpersoon biedt de violiste zijn excuses aan en zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen: alle schades met medische stukken lopen nu via de teammanager.
Hij zegt niet inhoudelijk op de brieven gereageerd te hebben, omdat er een rechtszaak zou volgen: hij was bang het belang van de verzekeraar te schaden. De brieven zijn, zo stelt de tussenpersoon, conform de volmachtinstructies aan verzekeraar verzonden met het verzoek te reageren.
Zelf reageren
De Raad van Toezicht oordeelt dat de tussenpersoon de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad heeft: het medisch dossier had niet naar het algemene postadres gestuurd mogen worden zonder te vermelden dat het vertrouwelijke informatie betrof die uitsluitend bestemd was voor de medisch adviseur.
Ook de klacht van de violiste dat de tussenpersoon niet gereageerd heeft op de brieven, vindt de raad gegrond. “Gezien de inhoud van de brieven – gevraagd werd wat de tussenpersoon met het medisch dossier van klaagster had gedaan – lag het evenwel op de weg van de tussenpersoon zelf om de advocaat van klaagster hieromtrent duidelijk te informeren. Door dit na te laten heeft de tussenpersoon de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad.”

Reageer op dit artikel