nieuws

‘Intermediair is zich nog onvoldoende bewust van voordelen vernieuwd

Archief

HDN’ Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) gaat deze zomer over op een volledig op internet gebaseerd systeem

Volgens voorzitter Wim Witteveen (Postbank) en vice-voorzitter Robin Baks (DIN) bewijst het netwerk daarmee ver vooruit te lopen op de verzekeraars. “Wij werken al jaren met één standaard in hypothekenland.” Vorig jaar kondigde HDN een drastische wijziging aan in de manier waarop de aangesloten partijen met elkaar communiceren. Ook in de communicatie óver het systeem is verbetering nodig, vinden beide bestuursleden: “De ontwikkelingen rond HDN hebben minstens zoveel impact als die rond Sivi in de verzekeringsbranche”, zegt Witteveen. “Alleen heeft het intermediair nog niet echt in de gaten wat de voordelen zijn. Er is wel veel aandacht voor de verzekeraars, die bezig zijn met zaken als GIM-modules, maar er wordt wel eens vergeten dat aan de bankenkant HDN al een branchebreed gedragen standaard is.” Niet volledig geïntegreerd HDN is in de jaren negentig opgezet op initiatief van de geldverstrekkers, bedoeld om aanvragen elektronisch in te kunnen dienen. Doel was om één standaard en infrastructuur te ontwikkelen voor de hele branche. “Wij werken dus al jaren op een eenduidige manier”, zegt Baks, die benadrukt dat de volledige keten niet geïntegreerd is met HDN. “Het intermediair werkt niet op de backoffice-systemen van de geldverstrekkers, maar kan aanvragen wel elektronisch indienen en retour krijgen. De aansluiting op de backoffice is een zaak van de geldgevers zelf.” De veertig aangesloten aanbieders betalen een jaarlijkse fee en betalen daarnaast per bericht. Het gebruik van HDN is voor het intermediair gratis. “Tot drie jaar geleden was het doel om zo veel mogelijk marktpartijen aan te sluiten. Nu gaat tussen de 20% en de 25% van het berichtenverkeer via HDN”, zegt Baks. Twee jaar terug kreeg ook de distributie een plaats in het bestuur. “Daarvoor was het te veel een feestje van de geldverstrekkers.” Weinig gebruik Hoewel het netwerk met vijfduizend intermediaire gebruikers wijd verbreid is, wordt er dus nog relatief weinig gebruik van gemaakt. “Daar zijn wel een paar oorzaken voor aan te wijzen”, zegt Witteveen. “Zo moet je als gebruiker gecertificeerd worden voor het dataprotocol. Verschillende geldgevers gaan daar verschillend mee om. Daardoor ontstonden er verschillende ‘dialecten’, wat slecht was voor de standaard.” De tweede oorzaak voor het achterblijvende gebruik is dat het werken met een vast netwerk niet meer actueel is. “Er wordt nu veel meer realtime en online gewerkt. Met een centraal netwerk hebben de gebruikers geen zicht op de status van hun aanvraag”, aldus Baks, die als derde belemmerende factor noemt dat het intermediair HDN vooral als een aanbiedersnetwerk zagen. “Wij sloten ons met DIN enkele jaren geleden aan, maar al snel bleek het moeilijk werken te zijn met aanbieders die verschillend met de standaard omgaan en bovendien allemaal met verschillende versies werken. Onze aanvragen veroorzaakten foutmeldingen bij geldgevers die nog met een vorige HDN-versie werkten.” Innovatieplan Naast vier geldgevers zitten in het HDN-bestuur nu vertegenwoordigers van De Hypotheker, De Hypotheekshop, DAK en DIN. Gezamenlijk is een nieuwe strategie bepaald, die vooral gericht is op zo efficiënt mogelijk werken. “Om straight-through-processing mogelijk te maken, moesten we de drie genoemde knelpunten oplossen”, zegt Witteveen. “We hebben een innovatieplan geschreven, waarmee de leden in juni vorig jaar akkoord zijn gegaan.” Daarin is vastgelegd dat HDN op internettechnologie gebaseerd gaat worden, dat het protocol wordt aangepast en dat er in het bestuur een evenwichtige verdeling komt van geldgevers en intermediair. “Overigens nemen de bestuursleden op persoonlijke titel deel. Dat betekent dat het belang van het netwerk vooropstaat en daardoor verzanden discussies niet. Wat dat betreft is HDN uniek vergeleken met andere initiatieven op dat gebied. Standaarden worden tot op heden vaker met de mond beleden dan dat ze echt in praktijk worden gebracht. Het eigenbelang staat nog te vaak voorop. Terwijl je elkaar juist niet op de kwaliteit van je proces moet beconcurreren, maar op de kwaliteit van je producten. Kijk maar naar GIM en Meeting Point: daar zijn al miljoenen in gestoken. Wij lanceren na een jaar al het nieuwe HDN. We hebben unaniem mandaat gekregen van onze leden en het heeft alles bij elkaar minder dan een miljoen gekost. We hebben een programmamanager aangesteld en een aantal werkgroepen. Dat zijn allemaal mensen die in dienst zijn van de leden en de distributiepartijen”, zegt Baks. Generiek Met de nieuwe HDN-standaard, feitelijk een afspraak over welke informatie in welke velden moet worden ingevuld, is een eind gekomen aan de situatie dat gebruikers op eigen houtje aanpassingen gingen doorvoeren. “We hebben een generieke standaard”, zegt Baks. “Individueel kunnen dus wel specifieke vragen worden toegevoegd, maar alle generieke informatie moet bij elke geldgever hetzelfde zijn. Zo houd je het protocol schoon.” Een andere belangrijke vernieuwing is dat er een filter komt dat aangeeft dat bepaalde informatie nog toegevoegd moet worden. “Daarmee controleer je de invoer aan de bron en dat versnelt het proces. Elke aanbieder mag wel een maatschappijspecifiek schema gebruiken met eigen vragen. Als meer partijen dat gebruiken, komen die in het generieke schema terecht.” Vertrouwen Op stapel staan ook nog een beheerinstrument en validatiesoftware die aan de systeemhuispakketten worden gekoppeld. “De nieuwe HDN-versie moet direct worden overgenomen”, zegt Baks. “De certificering en de controle erop wordt aangescherpt. Als een geldgever bijvoorbeeld geen statusberichten stuurt, krijgt hij ook geen certificaat. HDN moet een soort equivalent worden van de kreet ‘Intel inside’: als dat erop staat, is het goed.” Belangrijkste missie van Baks en Witteveen is nu vertrouwen kweken bij het intermediair. “Bij de grote ketens komen we langs”, zegt Witteveen, “maar de kleinere tussenpersonen zijn afhankelijk van de systeemhuizen en adviespakketten. Het vertrouwen moet groeien bij die groep.” De communicatiesoftware wordt nog deze maand uitgerold, zodat het intermediair een certificaat kan aanvragen. “In de software zit ook de identiteitsvalidatie verwerkt. Er zijn extra beveiligingseisen nodig ten opzichte van het digitale paspoort van Sivi, vandaar een soort tweede paspoort.” Shock Volgens Baks en Witteveen zit het initiatief Shock HDN niet in de weg. “De acht partijen die met Shock bezig zijn, richten zich op één-op-ééncommunicatie met de geldverstrekker”, zegt Baks. “We praten wel met het Shock-bestuur om te bespreken in hoeverre de HDN-standaard daarbij gebruikt zal worden. Shock wil een soort portaalfunctie gaan vervullen voor de communicatie met geldgevers, verzekeraars, notarissen en taxateurs. Het doel is dat alle partijen via Shock als een soort verdeelstation tegelijk geïnformeerd gaan worden. Als de informatie richting de geldgever dan via HDN verloopt, heeft iedereen daar baat bij.” Robin Baks (links) en Wim Witteveen: “Bij het kleinere intermediair moet het vertrouwen in HDN nog groeien.”

Reageer op dit artikel