nieuws

Intermediair is minder bang voor eeuwwisseling

Archief

Het aantal tussenpersonen dat met de eeuwwisseling grote schades verwacht bij bedrijven en particulieren als gevolg van het millenniumprobleem is binnen één jaar fors afgenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau D&O.

Bureau D&O peilde vorig jaar juni, vlak na de millenniumronde van Verbond, NVA en Nbva door het land, wat het intermediair verwachtte van de komende eeuwwisseling. Toen bleek 18% van de ondervraagde tussenpersonen nog te vrezen voor zeer omvangrijke schade. Uit recente navraag blijkt dat nu nog maar 2% zich zorgen maakt over dergelijke grote schades. Het percentage dat slechts geringe schade als gevolg van het millenniumprobleem voorziet, is fors gestegen. Ruim eenderde (37%) van de tussenpersonen meent dat de schade te verwaarlozen zal zijn.
Ondanks deze ogenschijnlijke verschuiving van ‘millenniumangst’ naar ‘millenniumscepsis’ blijkt dat nog altijd de grootste groep ondervraagde assurantiekantoren: 61% (was 72%), van mening is dat de komende jaarwisseling in beperkte mate schade zal veroorzaken.
De gegevens zijn afkomstig uit een onderzoek van D&O dat periodiek wordt gehouden onder vijfhonderd assurantiekantoren, representatief voor het Nederlandse professioonele intermediair.

Reageer op dit artikel