nieuws

Intermediair is hét employee-benefitsloket

Archief

De assurantietussenpersoon is hét loket voor employee-benefits. Bijna de helft van de werkgevers brengt het verzekeringspakket het liefst onder bij één assurantiekantoor. Een kwart ziet meer voordelen – zoals gemak en kostenbesparing – in het werken met één verzekeraar.

Dat blijkt uit een in november vorig jaar gehouden onderzoek van Heliview, onder ruim zevenhonderd werkgevers van bedrijven met meer dan vijf werknemers. Het assurantiekantoor is volgens 49% het employee-benefitsloket. Dat kantoor mag de verzekeringen vervolgens spreiden over meerdere verzekeraars.
Voordelen van één loket bij een tussenpersoon zijn volgens werkgevers: één aanspreekpunt (62%), minder administratieve rompslomp (52%), korting door bundeling van inkoop (14%), bekend met het bedrijf (9%) en betere afstemming van producten (5%).
Meer dan een kwart (26%) van de werkgevers brengt de employee-benefits het liefst onder bij één verzekeringsmaatschappij. Dit hoeft niet per se een direct-writer te zijn, het pakket kan ook door een tussenpersoon bij één maatschappij worden ondergebracht.
Voordelen van zo’n constructie zijn volgens werkgevers: één aanspreekpunt (69%), minder administratieve rompslomp (48%), korting (19%) en betere afstemming (8%).
Een kwart van de werkgevers wil employee-benefits juist niet concentreren bij één aanbieder. Met name de grotere ondernemingen (meer dan honderd werknemers) willen het pakket liever spreiden. Zij zoeken zelf per verzekering naar de – in prijs en kwaliteit – beste aanbieder (64%) en willen afhankelijkheid van een verzekeraar of tussenpersoon vermijden (21%). Concentratie EB-pakket Bij één tussenpersoon 49% Bij één verzekeraar 26% Bij meerdere aanbieders 24%
Schadelastbeperking
Het voordeel van één aanbieder van employee-benefits zou – met name op het gebied van inkomens- en zorgverzekeringen – beheersing van de schadelast kunnen zijn.
Een verzekeraar is namelijk bereid om te investeren in preventie- en reïntegratiemaatregelen, als dat voor hem beperking van de schadelast oplevert. Leveren die investeringen alleen/vooral de concurrent voordeel op, dan zal schadelastbeperking voor de verzekeraar minder prioriteit hebben.
Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers veel waarde hechten aan gemak en kostenbesparing. Dat beperking van de schadelast de werkgever op den duur ook forse (financiële) voordelen oplevert, lijkt echter nog niet tot hen doorgedrongen. Geen van de respondenten noemt dit namelijk als een voordeel van het werken met één aanbieder.
Inhoud pakket
De ‘traditionele’ employee-benefits (zoals vut, WAO-gat, bedrijfssparen, aanvullend nabestaandenpensioen, ziektekosten) zijn met name bij grote ondernemingen gemeengoed. Verzekeringsmaatschappijen en (bedrijfstak)pensioenfondsen verdringen elkaar als aanbieder van de producten.
Het WAO-gat, bijvoorbeeld, is bij 64% van de werkgevers collectief verzekerd. Dit percentage wordt gedrukt door ondernemingen met 5-10 werknemers. Van hen heeft 57% het WAO-gat collectief verzekerd. Bij de grotere ondernemingen (50-100, 100-200 en 200 of meer werknemers) ligt dit percentage gemiddeld op 92%.
De collectieve WAO-gatverzekering is in 49% van de gevallen ondergebracht bij het pensioenfonds. De verzekeraars hebben 40% van deze markt in handen.
Een ziektekostenverzekering is minder vaak collectief geregeld: 54%. Ook hier geldt dat dit percentage hoger ligt naarmate de omvang van de ondernemingen toeneemt. Bij de grotere ondernemingen (meer dan 50 werknemers) ligt het percentage namelijk op zo’n 80%.
Bedrijven met een collectieve pensioenregeling hebben in 40% van de gevallen ook een aanvullend nabestaandenpensioen collectief geregeld. Van de grote ondernemingen (meer dan 100 werknemers) heeft 70%-75% een ANW-voorziening getroffen. De penetratiegraad van verzekeraars is bij dit product 48%, tegen 45% voor de bedrijfstakpensioenfondsen.

Reageer op dit artikel