nieuws

Intermediair draait op voor schade na zoekgeraakte polisaanvraag

Archief

Assurantiekantoor Van Ek in Arnhem is door de plaatselijke rechtbank veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een klant, die een woonlastenverzekering had aangevraagd die in werkelijkheid nooit tot stand is gekomen.

Volgens de Arnhemse rechtbank is het assurantiekantoor “toerekenbaar tekortgeschoten” door het aanvraagformulier voor een woonlastenverzekering nooit te versturen aan Aegon. Hoewel de klant nooit premie heeft betaald en geen polis heeft ontvangen, verkeerde hij nadat hij drie jaar later door een motorongeluk arbeidsongeschikt was geworden, wel in de veronderstelling dat zijn woonlasten betaalbaar zouden blijven.
De rechtbank acht voldoende bewezen dat de man bij zijn hypotheek wel degelijk een woonlastenverzekering beoogde te sluiten, onder meer doordat de adviseur tijdens het gesprek destijds een rekenoverzicht, waarin een aovpremie van ( 67,85 werd berekend, heeft opgesteld. Volgens de rechtbank ligt het op de weg van de tussenpersoon om “wanneer partijen vergaand hebben gesproken over het aanvragen van een offerte, het vervolgtraject deugdelijk schriftelijk vast te leggen”. “Onduidelijkheden, zoals die thans zijn ontstaan, dienen in beginsel voor rekening en risico van Van Ek te blijven”, oordeelt de rechtbank.
Schadeberekening
Hoeveel schade Van Ek moet vergoeden, staat nog niet vast: de rechtbank wil eerst meer informatie over de mate van arbeidsongeschiktheid van de man. De schadeberekening wordt bovendien bemoeilijkt, doordat het maar de vraag is of de gewenst woonlastenverzekering tegen de berekende premie mogelijk zou zijn geweest.

Reageer op dit artikel