nieuws

Intermediair Bovemij promoot Pensioen Plan

Archief

Bovemij, de aan de 13.500 Bovag-bedrijven gelieerde verzekeraar, probeert de ongeveer 50.000 werknemers in die branche warm te maken voor het zogeheten Pensioen Plan. Geen produkt, maar een concept van Bovemij als intermediair.

Het concept Pensioen Plan speelt in op de recente ontwikkelingen rond het flexibele (pre-)pensioen. Ook medewerkers van Bovag-bedrijven willen eerder stoppen met werken, of de laatste jaren minder gaan werken dan wel voor een ruime oudedagsvoorziening sparen. Daarvoor is een extra spaarcent nodig, bovenop de AOW en het aanvullende pensioen van het Pensioenfonds voor de Metaalnijverheid. Bovemij kent vanzelfsprekend de beste weg om die spaarcenten te verkrijgen.
Het Pensioen Plan is gebaseerd op de bedrijfsspaarregeling. Hiermee kan jaarlijks maximaal f 1.615 belastingvrij gespaard worden. Door dit geld aan te wenden voor een lijfrenteverzekering, kan (door premie-aftrek) dubbel fiscaal voordeel worden behaald.
Volgens het Pensioen Plan kan de werknemer (individueel) of de werkgever (collectief) zich voor die verzekering het beste wenden tot Bovemij. Die zoekt als onafhankelijk intermediair naar de beste risicodrager voor de verzekerde(n).
Op dit moment brengt Bovemij de risico’s vooral onder bij Royal, Delta Lloyd, Aegon en Zwitserleven.

Reageer op dit artikel