nieuws

Intermediair benut mogelijkheden internet onvoldoende

Archief

Het intermediair staat positief tegenover het toenemend gebruik van internet, maar de mogelijkheden als servicekanaal worden nog onvoldoende benut. De tussenpersoon gebruikt de eigen website vooral als etalage voor het bieden van informatie of het opvragen van offertes, maar vrijwel niet om klanten inzicht te bieden in de eigen verzekeringsgegevens, laat staan om deze te muteren. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Telematica Instituut begin april onder 600 intermediairs heeft gehouden.

Slechts 5% van de websites geeft de klant inzage in het verzekeringsdossier. Inzage in de advieshistorie (1%) en de status van claims (2%) wordt vrijwel niet als internetdienst aangeboden. Mogelijkheden voor klanten om hun eigen gegevens te muteren, zijn eveneens beperkt. Op 13% van de websites kunnen klanten hun persoonsgegevens veranderen en op 16% kan de verzekeringsdekking worden aangepast. Het merendeel van het intermediair verwacht door een slimme combinatie van persoonlijk contact, internet en e-mail de concurrentie met direct writers beter aan te kunnen. Waar 78% van de tussenpersonen internet als een kans ziet, beschouwt tegelijkertijd 67% internet ook als een bedreiging.
Er wordt nog maar sporadisch gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de website van allerlei functionaliteiten te voorzien. Naar oorzaken is in het onderzoek niet expliciet gevraagd, maar deze liggen waarschijnlijk in de sfeer van de kosten, aansluiting op de processen van het kantoor en onbekendheid met de mogelijkheden van het internetmedium, aldus het Telematica Instituut.
Het onderzoek naar internetgebruik bij het intermediair is uitgevoerd in het kader van het ISI-project (InnovatieScenario’s voor het Intermediaire kanaal). In dit project werken intermediairs, standsorganisaties, verzekeraars, leveranciers, het Telematica Instituut en de Technische Universiteit Delft samen aan de versterking van het intermediair.
 
 
Opmerkingen:

Reageer op dit artikel