nieuws

Interlloyd en Amev Ondernemingen trekken in voormalig NRG-gebouw

Archief

Vóór 1 juli verlaat Interlloyd het gebouw De Walvis in Amsterdam om haar intrek te nemen in het voormalige NRG-gebouw in Amstelveen. Zij krijgt aldaar vrijwel zeker (de ondernemingsraad moest zich nog uitspreken) gezelschap van haar Fortis-zuster Amev Ondernemingen, die nu nog opereert vanuit het Amev-huis in Utrecht.

Bij Interlloyd werken (inclusief het averijbedrijf) 365 mensen, van wie er ongeveer 200 naar Amstelveen zullen gaan. Behalve de averij-experts blijven ook de beursgebonden medewerkers zitten waar ze zitten.
Amev Ondernemingen, die zich vooral richt op het midden- en kleinbedrijf, telt ongeveer 200 medewerkers. In totaal zullen straks derhalve ongeveer 400 medewerkers van Amevs business-unit Ondernemingen in Amstelveen zetelen. Voornoemde verhuizing kwam vorige week naar voren tijdens de presentatie van het zogeheten Jaarmagazine 1994 door de directie van Amev Nederland.
‘Omvang geen criterium’
Onder het motto ‘Koers 2000’ is bij Amev een grote operatie in uitvoering om de structuur van het bedrijf om te bouwen van produktgericht naar marktgericht. (Zie AM 1994/18, pag. 5)
Ook Amev kijkt uit rentabiliteitsoogpunt naar het bestand van assurantiekantoren waarmee wordt samengewerkt. Er staan momenteel 6.000 tussenpersonen in de boeken, van wie met 4.000 een actieve samenwerking bestaat. Directeur mr H.J. Rutten stelde, dat sanering in het bestand van assurantiekantoren zeker niet inhoudt dat alleen de grotere kantoren zullen overblijven. “Het gaat ons om deskundigheid en goed ondernemerschap, en die vind je ook bij middelgrote en kleinere kantoren. Omvang is voor ons geen criterium”, aldus Rutten.
Unieke reservering
Het levenbedrijf laat goede resultaten zien. In dit verband wees directievoorzitter L.J. Beugelsdijk er op, dat de toekomst van het levenbedrijf is veiliggesteld door extra reservering van f 405,8 mln in verband met het ‘verwachte lang-levenrisico’. Beugelsdijk: “Wij zijn de enige maatschappij die dit gedaan heeft. Het gaat hier dus niet om het huidige lang-levenrisico, wij hebben ook de verwachte stijging in de levensduur daarmee al afgefinancierd”.
Bancassurance
Binnen het Fortis-concern wordt door Amev en de VSB Groep nadrukkelijk inhoud gegeven aan het fenomeen bancassurance. De verkoop van verzekeringsprodukten via de VSB-kantorenorganisatie is substantieel toegenomen.
De VSB Bank kende eind 1994 bij het intermediair 24 licentiehouders, aldus het jaarverslag. “De ervaringen van zowel assurantiekantoren als de VSB Bank zijn zodanig, dat in 1995 een sterke uitbreiding van de formule te verwachten valt.” De VSB-dochter CDK Bank voorziet in distributie van bancaire diensten via het intermediair. In 1994 groeide het balanstotaal van f 301 mln naar f 579 mln. “Daarbij werd de omzetdoelstelling voor hypotheken maar liefst met factor 4 overtroffen tot een bedrag van f 248 mln.” CDK Bank wil binnen enkele jaren met 500 intermediairs zaken doen. Nu zijn dat er ongeveer 300.
Preventie-acties
Bij Amev Schade stond de maand oktober in het teken van een ets-actie om diefstal van personenauto’s terug te dringen. Ruim 18.000 verzekerden maakten gebruik van de mogelijkheid om hun kenteken in de autoruiten te laten etsen.
In november ontvingen 175.000 verzekerden een brochure met tips die onder meer inspelen op de gevaren bij veranderende weersomstandigheden, met name in de herfst en de winter. Om de attentiewaarde van de brochure te vergroten, was er een prijsvraag in opgenomen. “De respons was boven verwachting: 30.000 mensen, ofwel meer dan 17% van alle autoverzekerden, deden mee!”, juicht de leider van het preventieteam, Henk Aardoom, in het Jaarmagazine. Sprekend over de autoverzekering, wees Rutten erop dat het hebben van een bepaald marktaandeel niet de overheersende doelstelling is. “Contracten die structureel (zeg maar: de laatste 5 jaar) verlies opleveren, worden opgezegd”, zei hij.
Pakketverzekering
Amev introduceerde in juni 1993 het Combinatiepakket (waarin nagenoeg alle schadeverzekeringen voor particulieren kunnen worden opgenomen). In de eerste anderhalf jaar zijn er 50.000 pakketten gesloten. Beugelsdijk: “De pakketverzekering is een prima marketing-tool, maar het is uit rendementsoogpunt van belang dat elk risico zijn eigen prijs blijft opbrengen.”
Net als in de bedrijvenmarkt streeft Amev ook hier naar het verkrijgen van schadeprofielen van de klanten. Directeur J.A. de Jongh: “Er zitten duidelijk twee aspecten aan die pakketgedachte. Wij willen een full-serviceverzekeraar met een breed pakket aan diensten. Daarmee wordt het anderzijds makkelijker om op relatieniveau naar het particuliere risico te kijken en dwarsverbanden te onderkennen.” Rutten, aanvullend: “Het schadegedrag heeft veel te maken met mentaliteit. In de bedrijvensfeer is dat nog veel duidelijker te zien dan bij particulieren.”
Ziekteverzuim/arbo
Via het eind 1993 opgerichte Teamzorg (samenwerking van Amev, BVG en VGZ) en het medio vorig jaar opgerichte Avios Arbozorg biedt het concern het zogeheten Bedrijfsgezondheidsplan. Dit gecombineerde pakket van ziekengeldverzekeringen en arbodiensten werd eind 1994 op de markt gebracht. In de laatste maanden werden 2.500 nieuwe klanten binnengehaald.
Interlloyd
Het totale premie-inkomen van de Interlloyd-bedrijven was vorig jaar nagenoeg even groot als in 1993: f 473 mln.
Interlloyd Schade had een premie-inkomen van f 407,5 (410,3) mln. Opvallendste wijzigingen: een forse daling in de branche ongevallen en ziekte naar f 26,7 (49,5) mln, en een stijging in transport en luchtvaart naar f 99,2 (79,7) mln.
Het premie-inkomen van schadeverzekeraar A&M daalde vorig jaar van f 21,7 mln naar f 16,4 mln, vooral door de terugloop in motorrijtuigen tot f 10,8 (14,1) mln.
Rutten: “Contracen die structureel verlies opleveren, worden opgezegd”. Amev Nederland 1994 1993 ——————————————— (x f 1 mln) Totale omzet 5.428 5.085 w.v. premies 3.541 3.244 netto winst 343 305 Levenbedrijf Bruto premies 2.295,0 2.055,9 w.v. Amev Leven 1.757,5 1.663,8 Ardanta 17,8 17,5 ABC 371,4 311,5 Interlloyd 65,2 63,1 Falcon 83,1 — Bedrijfres. totaal 370,0 317,0 Schadebedrijf Bruto premies 1.246,2 1.188,4 w.v. ong. en ziekte 202,1 188,5 motorrijtuigen 329,4 316,7 transport 122,5 101,0 brand 421,9 407,5 overige branches 170,3 174,7 Technisch res. totaal -11,8 -41,1 w.v. ong. en ziekte 28,7 14,5 motorrijtuigen -44,4 -47,4 transport 6,1 4,3 brand 2,3 -4,7 overige branches -4,5 -7,8

Reageer op dit artikel