nieuws

Interborg houdt vast aan acceptatienormen

Archief

Garantie- en borgtochtverzekeraar Interborg is niet van plan zijn acceptatienormen te versoepelen met het oog op vergroting van het marktaandeel. Dit schrijft de directie in het jaarverslag over 1996.

Volgens Interborg neemt de commerciële druk toe om haar acceptatienormen te verlagen. In brede kring is de verleiding groot om bewezen acceptatienormen los te laten, stelt de maatschappij, die daarbij doelt op de banken die 85% van de markt in handen hebben en op Nationale Borg, onderdeel van ING. “De krediet- en garantieportefeuilles mogen dan toenemen, maar de kwaliteit ervan neemt af”, stelt directeur mr. Brongersma. “Wij mikken liever op een geleidelijke groei en geven prioriteit aan de winstgevendheid.”
Bankgaranties
Uit concurrentie-overwegingen wil Interborg niet meer aangeven hoeveel vorig jaar aan bankgaranties werd verstrekt aan Nederlandse bedrijven en buitenlandse dochters in de handel, transport, bouwnijverheid, agrarische sector en industrie. “Dat bedrag ligt fractioneel hoger dan een jaar eerder”, is alles wat Brongersma kwijt wil. In 1995 verstrekte Interborg voor f 843 mln aan bankgaranties. De portefeuille uitstaande garanties steeg naar f 1.297 (1.201) mln.
Het bedrag aan garantieprovisies, ook aangeduid als brutopremie, groeide vorig jaar naar f 7,6 (7,2) mln. Na aftrek van herverzekering resulteerde een nettopremie van f 0,7 (0,7) mln. De verdiende premie beliep f 0,4 (1,2) mln. Het bedrijfsresultaat nam toe tot f 2,1 (1,8) mln. De nettowinst beliep f 1,3 (1,2) mln.
Interborg herverzekert het leeuwendeel (80%) van de krediet- en garantieportefeuille bij onder meer de Münchener Rück, tevens aandeelhouder (10%). Andere aandeelhouders zijn directie en medewerkers (30%), Bloemers Nassau Groep (23%), participatiemaatschappij IPM (15,3%) en de Aegon-dochter Axent Sparen (6,7%).

Reageer op dit artikel