nieuws

Interborg dankt groei mede aan samenwerking met verzekeraars

Archief

Interborg verwacht veel van de samenwerking ‘met gesloten beurzen’, die is aangegaan met Aegon en Centraal Beheer bij het verzekeren van garanties voor exportrisico’s en voor ziektewetgaranties. Mede door deze samenwerking nam de omzet toe met 32% in de eerste vier maanden van 1995.

De samenwerking met Centraal Beheer beperkt zich tot het over en weer doorsturen van zakelijke relaties.
Expeditiebedrijven, transportondernemingen, en exporteurs in de agrosector die zich willen verzekeren tegen aansprakelijkheid voor douanerechten, accijnzen en btw, worden door Interborg naar Centraal Beheer verwezen.
Omgekeerd stuurt de Apeldoornse direct-writer bij haar verzekerde bedrijven die behoefte hebben aan een bankgarantie door naar Interborg. “In de eerste vier maanden zijn een paar aardige posten gesloten”, zegt algemeen directeur mr D.N. Brongersma.
Centraal Beheer is een van de aandeelhouders (15%) van Interborg. Andere aandeelhouders zijn directie en medewerkers (30%), Bloemers Nassau Groep (23%), participatiemaatschappij IPM (15,3%), herverzekeraar Münchener Rück (10%) en Aegon-dochter Moira (6,7%).
Ziektewetrisico
De samenwerking van Interborg met Aegon spitst zich toe op het afgeven van garanties voor het ziektewetrisico van bedrijven.
Sinds kort mogen bedrijven dit ziektewetrisico volledig zelfstandig dragen, onder het voorbehoud dat zij een garantie aan de bedrijfsvereniging kunnen overleggen.
“Aan dit soort garanties was in het verleden beperkte behoefte, maar thans zien wij goede groeimogelijkheden gezien de wijzigingen in de Ziektewet plaats hebben gevonden en waarschijnlijk nog zullen plaatsvinden”, aldus Brongersma. Hij claimt inmiddels reacties te hebben gehad van zo’n tachtig bedrijven, met name in het MKB.
Voor Aegon vormt de samenwerking louter een extra service voor bij haar verzekerde bedrijven. De maatschappij kan zich daarmee profileren, evenals concurrent NN die wél een eigen garantieverzekeraar (Nationale Borg) heeft.
Voor f 843 mln garanties
Interborg (7 medewerkers) geeft verder bankgaranties af voor Nederlandse bedrijven in de handel, transport, bouwnijverheid, agrarische sector, en in de industrie. Deze garanties worden voor minimaal 80% verzekerd bij enkele herverzekeraars.
Vorig jaar verstrekte de maatschappij voor f 843,1 (640,0) mln aan bankgaranties. Het saldo uitstaande garanties steeg daardoor tot bijna f 1.060,7 (819,3) mln.
De omzet nam vorig jaar toe met 24%, maar het effect werd vrijwel teniet gedaan door het beëindigen van inkomende herverzekering van borgtochten en garanties voor een marktpartij waarvan de naam niet wordt bekendgemaakt. “Het stopzetten van die activiteiten betekende een omzetverlies van 20% voor ons”, zegt Brongersma.
‘Bruto premie’ +4%
De netto stijging bleef daardoor beperkt tot 4%. Het totaal aan provisies, aangeduid als bruto premie, beliep eind vorig jaar f 7,5 (7,2) mln. Na aftrek van betaalde provisies aan tussenpersonen en van f 3,2 (3,5) mln premie aan herverzekeraars, resteerde een netto premie van f 3,6 (2,7) mln. De provisie voor het intermediair bedraagt bij Interborg 10% over de ‘bruto premie’ uit gestelde bankgaranties.
Aan bruto schade (inclusief die van herverzekeraars) werd bijna f 7 (4,7) mln uitgekeerd. De netto schadelast voor Interborg bleef beperkt tot minder dan een ton.
Het bedrijfsresultaat groeide naar f 1,6 (1,4) mln. De netto winst kwam uit op f 1 (0,9) mln.

Reageer op dit artikel