nieuws

Interbank voorziet intermediair van produkten ABN Amro Leven

Archief

Interbank (ABN Amro), leverancier van bancaire produkten aan assurantiebemiddelaars, gaat nu aan dat intermediair ook levensverzekeringen aanbieden. Het betrekt deze produkten als gevolmachtigde van ABN Amro Levensverzekering.

Het is de bedoeling dat Interbank alle levenprodukten gaat aanbieden die de maatschappij ook verkoopt via de bankfilialen van ABN Amro, aldus directeur drs B. Wapstra van ABN Amro Levensverzekering.
Dit najaar neemt Interbank stapsgewijs de levenprodukten in het assortiment op; de administratie wordt overigens gedaan door levenmaatschappij. Op langere termijn gaat Interbank misschien produkten verkopen van ABN Amro Schadeverzekering.
Voorspoedige ontwikkeling
Het jaar 1994 was voor ABN Amro Levensverzekering het eerste volledige boekjaar. De maatschappij beleeft een voorspoedige ontwikkeling. In 1994 was het bruto premie-inkomen ruim f 105 mln. Over de eerste helft van 1995 beloopt het volgens Wapstra al f 200 mln.
In 1994 zijn de eerste stappen gezet op het gebied van gezamenlijke produktontwikkeling en marketing met de bankorganisatie, schrijft de directie in het jaarverslag. Dat heeft geresulteerd in verzekeringen tegen periodieke premie met een gegarandeerd kapitaal resp. met beleggingsrisico.
Bij de verzekering van een vast kapitaal wordt het spaardeel van de premie belegd in (gegarandeerde) deposito’s bij ABN Amro. Bij het sluiten van de verzekering garandeert de maatschappij een vaste rentevergoeding over toekomstige premiebetalingen en rente-ontvangsten. Op het ogenblik is die rentevergoeding volgens Wapstra ongeveer 6%. “Met dat rendement zitten wij in de markt op een hoog niveau.”
Het spaardeel van de beleggingsverzekering wordt geïnvesteerd in beursgenoteerde beleggingsfondsen van ABN Amro. Per jaar wordt bij dit produkt een vast bedrag ad f 96 aan kosten ingehouden plus 4% van de jaarpremie. De rest wordt geïnvesteerd. Het bruto rendement daarvan gaat helemaal naar de cliënt, aldus Wapstra. “Het produkt is behoorlijk goedkoop”.
In juli jl. heeft de maatschappij de Vermogensoverdrachtspolis geïntroduceerd, een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden, waarbij men kan kiezen uit een winstdelende variant en een beleggingsvariant.
ABN Amro Spaarhypotheek
Sinds midden dit jaar treedt ABN Amro Levensverzekering op als verzekeraar voor de ABN Amro Spaarhypotheek. Deze activiteit kan de maatschappij volgens Wapstra wel f 10 mln per jaar aan premie opleveren. Tot nu toe traden de UAP en Nieuw Rotterdam op als de verzekeraars. Nu fungeren ze bij deze spaarhypotheek als herverzekeraars en blijft de UAP de administratie doen.
Onze verwachtingen ten aanzien van de totale omzet over 1995 zijn hoog gespannen, schrijft de directie. Een hoge score wordt verwacht van een direct mail-actie onder deelnemers aan bedrijfsspaarregelingen en een hoge omzet wordt verwacht in koopsommen voor onmiddellijk ingaande lijfrente.
De levensverzekeraar gaat bij de bankfilialen het levensverzekeringprodukt meer promoten en de verkoop ervan een meer cliëntgericht karakter geven, aldus Wapstra.
Verhuizing
De levenmaatschappij is inmiddels verhuisd naar het pand in Zwolle waar ook het assurantiebemiddelingsbedrijf van ABN Amro gehuisvest is. ABN Amro Schade verhuist deels dit jaar en deels volgend jaar naar dat pand. Eind volgend jaar moet het hele assurantiebedrijf van het bankconcern in Zwolle zijn ondergebracht. “Het contact met cliënten wordt er efficiënter door en de financiële afhandeling van de verzekeringen wordt dan gestroomlijnd”, aldus Wapstra.
In het jaarverslag wordt melding gemaakt van f 1,8 mln aan premie-inkomen en f 793.000 aan resultaat ‘uit indirecte zaken’. Dat zijn verzekeringen die ABN Amro in het verleden als bemiddelaar bij andere maatschappijen had ondergebracht. Deze posten lopen nog bij die maatschappijen maar ABN Amro Leven heeft zich hier de rol van herverzekeraar verschaft, om een deel van de premie en van het resultaat te kunnen aftappen.
De maatschappij heeft nu 45 medewerkers tegenover 17 in 1993. ABN Amro Levensverzekering 1994 1993 (in f mln) Bruto premie-inkomen 105,7 9,3 wv premies periodiek 13,9 0,4 premies ineens 91,8 8,9 omzet 109,2 11,8 provisie 3,5 0,4 totaal lasten 104,9 11,3 resultaat na belastingen 4,3 0,4

Reageer op dit artikel