nieuws

Interactiebank leunt op Deutsche Bank de Bary

Archief

De top van de nieuwe bank voor tussenpersonen, de Interactiebank, wordt een mengeling van personen die werkzaam zijn (geweest) bij de Deutsche Bank de Bary en mensen uit de verzekeringswereld. Twee van de drie directeuren komen van de Deutsche Bank de Bary, één is ex-voorzitter van de raad van bestuur van Zürich. Het bestuur bestaat uit de driehoofdige directie van de Bank de Bary plus twee tussenpersonen.

De Deutsche Bank de Bary heeft een meerderheidsbelang van 51% in de Interactiebank, de overige aandelen staan ter beschikking van het onafhankelijke intermediair en de op het intermediair georiënteerde verzekeraars. De Deutsche Bank de Bary heeft 90% van het benodigde beginkapitaal, / 12 mln, ingebracht.
De Interactiebank, oftwel IAB Bank, verwacht het eerste jaar met een compact klantenbestand van ongeveer vijftig tussenpersonen samen te werken. Dat aantal wil de bank in de loop van de tijd uitbouwen tot vijfhonderd à zeshonderd kantoren, ruim 5% van de totale markt. Met een cliëntèle van ongeveer driehonderd assurantiekantoren zou de bank quitte draaien.
In principe kunnen alle tussenpersonen van de IAB Bank gebruik maken, mits ze over electronic-banking-faciliteiten beschikken. Dit is noodzakelijk om van het nieuwe elektronische systeem gebruik te kunnen maken dat de bank zal invoeren.
De Interactiebank, die per 1 juli aanstaande officieel van start gaat, zal producten ontwikkelen in overleg met de markt.
De directie bestaat uit A. Jacometti, mevr. E.M. Mulder-Mosman en L.H. Mos. Jacometti en Mulder-Mosman zijn afkomstig van partner Deutsche Bank de Bary. Het derde directielid Mos is een van de initiatiefnemers van de Interactiebank. Hij was van 1977 tot en met 1992 voorzitter van de raad van bestuur van Zürich Verzekeringen, en ging vijf jaar geleden met pensioen.
Mede-initiatiefnemer J. Schouten zal geen functie in de tussenpersonenbank bekleden. “Ik wilde gewoon mijn ideaal verwezenlijken. Zie het als een hobby. Daarvoor hoef ik geen ‘beloning’ in de vorm van een mooie positie”, aldus de ex-voorzitter van de NVA en directeur van Schouten Assurantiën in Rotterdam.
Garantie
De initiatiefnemers signaleren een verschuiving van de verzekerings- en financiële markt waarbij verzekeringen en bankactiviteiten geïntegreerd worden. De financiële mega-concerns dreigen een steeds groter deel van de verzekeringsmarkt in handen te krijgen, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door de sterke financiële basis van deze bedrijven. “Op het moment hebben de drie grootste Nederlandse banken 80% van de financiële markt in handen. Deze conglomeraten ontwikkelen assurantieproducten waarmee ze een steeds groter deel van de verzekeringsmarkt opeisen”, aldus Mos.
De initiatiefnemers willen met hun tussenpersonenbank het intermediair een onafhankelijk alternatief bieden. De IAB Bank geeft daarbij een zwart-op-wit garantie dat ze geen (verzekerings)activiteiten zal ontwikkelen waarmee het intermediair concurrentie wordt aangedaan.
Bureau Dullemond & Oosterbaan heeft een verkennend onderzoek gehouden om de mogelijkheden van een bank voor het intermediair inzichtelijk te maken. Het onderzoek bevestigt de behoefte aan een eigen bank. Ook met de uitstraling zit het goed: “het intermediair zou trots op een ‘eigen’ bank zijn”. Volgens Mos maakt het onderzoek duidelijk dat niet alleen het intermediair, maar ook de (niet met banken verbonden) verzekeraars enthousiast op de oprichting reageren.
Deutsche Bank de Bary
Een kleine twee jaar geleden is de Deutsche Bank de Bary, een van de weinige banken zonder verzekeringsactiviteiten, als partner benaderd. Deze bank biedt de Interactiebank een solide financiële basis en een uitstekende infrastructuur. De IAB Bank verwacht synergie- en efficiency-voordelen van de samenwerking.
De Deutsche Bank de Bary is sinds 1988 een volledige dochter van Europa’s grootste bank, de Deutsche Bank. Ze behoort tot de vijf grootste partijen op de Amsterdamse Effectenbeurs. De Bank de Bary heeft een hoofdkantoor in Amsterdam en een vestiging in Rotterdam, en is verantwoordelijk voor alle commerciële en operationele activiteiten van de Deutsche Bank in Nederland. Er werken ongeveer driehonderd mensen.
Standorganisaties
Twee van de vijf bestuursleden van de Interactiebank zijn afkomstig van het intermediair, A. Wulfse (NVA-lid) en A.H.M. Evers (NBvA-lid). De eerste is onder meer algemeen directeur van het Amersfoortse assurantiekantoor Adriaan Wulfse en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantieagenten en het Verzekeringscentrum Amersfoort. Oud-voorzitter van de NBvA Evers is directeur bij het gelijknamige kantoor in Vleuten en directeur bij makelaardij West-Utrecht, eveneens in Vleuten. “Het is niet vreemd dat ze mij hebben gepolst. De Interactiebank zocht een vertegenwoordiger van de NVA en van de NBvA”, aldus Evers. “Ik sta volledig achter hun motieven de bank op te zetten. Een transactie duurt bij ABN Amro elf dagen. Dat is toch te gek. Klanten krijgen bij de afschriften foldermateriaal met allerlei verzekeringsmogelijkheden. Voor de Rabo geldt hetzelfde verhaal. Toen de Postbank zich in het verzekeringswezen begaf, hebben wij gewaarschuwd, maar het gebeurt gewoon. Het is een goede ontwikkeling dat voor de bedrijfstak nu concurrentiemogelijkheden worden gecreëerd.”
De Interactiebank zal ook in de toekomst altijd twee tussenpersonen in het bestuur opnemen om “contact met de markt te houden”. Een van deze twee bestuursleden hanteert de voorzittershamer. Naast de twee tussenpersonen hebben R.A.H. Lemke, L.N. Degle en A.F. baron van Lijnden zitting in het bestuur. Deze drie bestuursleden vormen de directie van de Deutsche Bank de Bary.
Van een uit tussenpersonen bestaand apart adviesorgaan heeft de Interactiebank afgezien. “Een dergelijk bedrijfsonderdeel heeft in de praktijk meestal weinig te vertellen. Bovendien zou het de transparantie die de bank voorstaat niet ten goede komen”, aldus Jacometti.
De NBvA neemt evenals collega-organisatie NVA, een neutraal standpunt in ten opzichte van de kersverse bank, ondanks de bemoeienis van zowel een oud NVA- als een oud NBvA-voorzitter. De organisaties willen niet de verdenking op zich laden hun leden in een bepaalde richting te manoeuvreren. De directie van de Interactiebank kan deze grondhouding goed begrijpen. “Ondanks hun neutraliteit is van gebrek aan interesse van de twee standorganisaties overigens niets gebleken”, aldus Mos. “De instanties zullen hun terughoudendheid na de officiële start op 1 juli waarschijnlijk laten varen.”
De Interactiebank is gevestigd in hetzelfde monumentale pand als partner Deutsche Bank de Bary, gelegen aan de zogenaamde Amsterdamse Gouden Bocht, aan de Herengracht.
Schouten schroeft het naambord van de IAB Bank onder dat van partner Deutsche Bank de Bary. Mulder-Mosman, Jacometti en Mos (v.l.n.r.) kijken toe.
De initiatiefnemers L.H. Mos (links in de spiegel) en J. Schouten: “Grote belangstelling uit verzekeringswereld”.

Reageer op dit artikel