nieuws

Interactie Bank kiest bestuur

Archief

Adriaan Wulfse, directeur van het gelijknamige Amersfoortse assurantiekantoor en bestuurslid van de NVGA, is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van de Interactie Bank.

De raad bestaat verder uit de directieleden Leo Degle, Ron Lemke en Alexander van Lijnden (namens de Deutsche Bank de Bary) en Ton Evers, oud-voorzitter NBvA.
De bank die 1 juli officieel van start gaat, wil ook in de toekomst altijd twee tussenpersonen in het bestuur hebben om “contact met de markt te houden”. Van een aparte adviesraad bestaande uit tussenpersonen heeft de bank afgezien omdat dit de “transparantie die de bank voorstaat niet ten goede zou komen”.

Reageer op dit artikel