nieuws

Integro wil via intermediair afzet van beleggingsprodukten

Archief

Het Amsterdamse bemiddelingsbedrijf in effecten en vermogensbeheer Integro Asset Management (60 werknemers) heeft twee beursgenoteerde aandelenfondsen geïntroduceerd, die primair via het intermediair zullen worden verkocht.

De beursfondsen Integro Netherlands Select Fund (INSEF) en Integro Netherlands Enhanced Select Fund (INESEF) beleggen in Nederlandse aandelen die ondergewaardeerd zijn. Beleggen in aandelen die tijdelijk niet (meer) in zwang zijn, levert hogere rendementen (boven AEX-index) en gemiddeld lagere koersrisico’s op, aldus Integro. Een voorwaarde is dat minimaal 70% is belegd in AEX-aandelen.
Het eerste beursfonds richt zich op institutionele beleggers; het enhanced (verbeterd) aandelenfonds is vooral bestemd voor particulieren die weinig (koers)risico’s willen lopen. Het tweede beursfonds belegt in het eerste fonds, maar biedt dan de mogelijkheid om koersrisico’s af te dekken. De aankoopprijs bij eerste uitgifte is vastgesteld op f 50. Het belegd vermogen in beide beursfondsen bedraagt circa f 23 mln, waarvan f 12 mln in het beursfonds bestemd voor met name particulieren.
Presentaties bij intermediair
Integro stelt dat de verkoop van beleggingsprodukten die niet zijn gekoppeld aan verzekeringen, in een toenemende mate via assurantiekantoren zal gaan plaatsvinden. Zij neemt daarbij het intermediair in het Verenigd Koninkrijk tot voorbeeld.
Voor geïnteresseerde assurantietussenpersonen houdt het bemiddelingsbedrijf (groeps)presentaties, zowel voor buitendienstmedewerkers als voor cliënten. Het bedrijf claimt inmiddels 14 kantoren te hebben bezocht. “Opvallend is dat vrijwel alle kantoren al in meer of mindere mate bezig zijn met de advisering van beleggingsprodukten”, aldus marketingmedewerker M. Wouters.
Een ‘noviteit’ is volgens Integro dat met vergunning van de Nederlandsche Bank nu ook commissies kunnen worden betaald aan (asssurantie)tussenpersonen, die niet als commissionair (effectenbemiddelaar) staan ingeschreven. “Dit moet de fondsen in staat stellen de concurrentie aan te gaan met verzekeringsgebonden beleggingsprodukten, zoals koopsompolissen”, aldus Integro.
Remissierovereenkomst
Bij navraag blijkt, dat Integro naar het voorbeeld van ondermeer het Global Assets Fund (Loeffstaete), Legiolease en Delta Lloyd Bank een remissierovereenkomst sluit met assurantiekantoren die willen bemiddelen in beleggingsprodukten. Tevens moeten deze assurantiekantoren zijn aangemeld bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer.
De tussenpersonen ontvangen voor hun bemiddeling (lees: aanbrengen posten) een éénmalige provisie van maximaal 3% over het aankoopbedrag van de aandelen.
Integro Asset Management is een dochterbedrijf van de in 1984 opgerichte Integro Groep (170 werknemers) en heeft ook kantoren in onder meer Johannesburg, Hong Kong, Genève, Londen, en op Jersey. Het correspondentie-adres is: Herengracht 551, 1017 BW Amsterdam. Tel. 020 – 520.95.00/520.95.79 (fax).

Reageer op dit artikel