nieuws

Integratie en sanering troef bij Hannover

Archief

De integratie van de schademaatschappij Colonia-Nordstern en sanering van de portefeuille hebben Hannover International Insurance (Nederland) vorig jaar volledig in beslag genomen. Het premie-volume daalde daardoor met ruim 5% naar f 126 (132,2) mln.

De in Rotterdam gevestigde dochtermaatschappij van het Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HID) heeft in 1993 haar saneringsactiviteiten onverminderd voortgezet. Onrendabele volmachten en agentschappen werden afgebouwd, c.q. opgezegd. “Hannover International Nederland ligt op koers”, zegt voorzitter van de raad van bestuur G.H. Matke.
De kans op een positief resultaat vormde de leidraad aan de hand waarvan de verzekeringsportefeuille werd doorgelicht. “Nagenoeg ieder produkt is beoordeeld op zijn resultaten en perspectieven” zegt directeur L.H. Schouten (financiën en automatisering).
Daling premie-inkomen
Het premie-inkomen van Hannover International (Nederland) daalde sinds 1991 van f 149,1 mln naar f 126,1 mln, een achteruitgang van ruim 13%.
De premiedaling was het grootst in de (commerciële en industriële) brandtekening, de grootste branche van de maatschappij. Daar liep het premie-inkomen met 31% terug van f 56,7 mln in 1991 naar f 39,1 mln vorig jaar. De schadelast nam evenwel nog sterker af, zodat een positief brancheresultaat werd behaald.
Colonia-Nordstern
De integratie van de portefeuille van de begin 1992 overgenomen schademaatschappij Colonia-Nordstern kon vorig jaar worden afgerond. In dit tijdsbestek werd de portefeuille kritisch tegen het licht gehouden onder het motto ‘resultaat voor omzet’. Verder werd een nieuw herverzekeringsprogramma uitgewerkt.
De integratie van administratieve verwerkingssystemen had meer voeten in de aarde dan verwacht, mede als gevolg van afwijkende hardware- en softwaresystemen, aldus Schouten. Nieuwe doelstellingen moesten worden geformuleerd aan de hand waarvan een nieuw Management Informatie Systeem (MIS) moesten worden ontwikkeld.
De diverse personeelsafdelingen werden eveneens gereorganiseerd. Het aantal medewerkers liep terug van 139 in 1992 naar 128 vorig jaar.
Dit alles vertaalde zich in een daling van de bedrijfskosten met 10%: van f 20,1 mln in 1992 naar f 18,1 mln vorig jaar. Hannover International (Nederland) 1993 1992 Bruto premie 126,1 132,2 Premie e.r. 64,5 71,0 w.v. brand 39,1 44,7 auto 32,5 32,0 transport 21,6 21,9 med. varia 3,3 2,9 over. varia 29,6 30,8 Brancheresultaat 16,1 -10,0 w.v. brand 9,2 -7,6 auto -0,7 0,1 transport 4,2 -5,9 med. varia 0,7 0,2 over. varia 2,8 3,3 Kosten 18,1 20,1 Bruto resultaat 4,7 1,8 Netto resultaat 4,2 1,3

Reageer op dit artikel